Soldater med faner på Christiansborg på flagdagen i 2021

Faner fra Forsvaret, Beredskabet og Politiet på Christiansborg ved flagdagen for Danmarks udsendte i 2021. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Omkring 1000 danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner siden 2021, bliver mandag den 5. september hyldet for deres indsats ved en stor parade på Christiansborg Slotsplads.

 

De 1000 soldater udgør ca. havdelen af alle de soldater, der har været udsendt siden flagdagen i 2021. Også tidligere udsendte fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Udenrigsministeriet indgår i paraden. Ved paraden deltager blandt andre Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret sammen med medlemmer af Folketinget, regeringen, andre myndigheder, udenlandske gæster og pårørende til faldne soldater. Statsministeren, den konstituerede rigspolitichef og forsvarschefen vil ved paraden tale til soldaterne og deres pårørende.

 

”Gennem årene har vi på Flagdagen hyldet og mindet vores udsendte fra mange forskellige missioner. I mange år var det særligt udsendelserne til Irak, Afghanistan og Adenbugten som prægede både Flagdagen og vores udsendte og deres pårørendes hverdag. I år sender vi også vores anerkendelse og tak til de soldater, der i Baltikum og i vores øvrige nærområder er med til at sikre Danmark og er med til at sikre danske interesser i en verden, hvor usikkerheden og truslerne er rykket tættere på”, siger forsvarschef Flemming Lentfer. 

 

Forsvarschef Flemming Lentfer taler til soldaterne på flagdagen i 2021

Forsvarschefen taler til soldaterne ved paraden på Christiansborg Slotsplads på flagdagen i 2021. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

Paraden på Christiansborg er en del af den officielle markering af flagdagen i København, der også omfatter kranselægning i Kastellet og mindegudstjeneste i Holmens Kirke. Den officielle markering af flagdagen omfatter også et arrangement på Flådestation Frederikshavn. Der vil på flagdagen også være mange lokale arrangementer over hele Danmark og i de nordlige dele af rigsfællesskabet, hvor tidligere udsendte i deres hjemkommuner bliver anerkendt for deres indsats.

 

”I 2022 hejser vi stadig flaget for alle dem, der har været udsendt for Danmark. For dem der kom sikkert hjem, for dem, der fik deres liv forandret for altid og for dem, der mistede livet. Vi hejser som altid også flaget for de pårørende, der står bag vores soldater. Tak til alle jer, der med Dannebrog på skulderen, passer på Danmark. Jeg er stolt af jer. Tak for jeres indsats,” siger forsvarschefen.

 

Chefen for Forsvarsstaben lægger en krans i Haderslev på flagdagen i 2021

I 2021 omfattede den officielle markering af flagdagen for Danmarks udsendte flere arrangementer i Haderslev. Her er det chefen for forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen, der lægger en krans ved mindesmærket på Haderslev Kaserne. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Kranselægning og parade i København

I København indledes markeringen af flagdagen med kranselægning ved Monumentet for Danmarks internationale indsats siden 1948 i Kastellet. Her deltager de pårørende til faldne i de internationale missioner, kronprinsparret, medlemmer af regeringen og Folketinget, repræsentanter fra Forsvaret, Politiet og Beredskabsstyrelsen. Formanden for Folketinget og forsvarsministeren holder taler.

 

Fra Kastellet fortsætter markeringen af flagdagen i Holmens Kirke, hvor der er mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste. Også her deltager pårørende til faldne i de internationale missioner, kronprinsparret og andre repræsentanter for det officielle Danmark. Udenrigsministeren taler i kirken.

 

Efter gudstjenesten kulminerer markeringen ved den store parade på Christiansborg slotsplads. Efter paraden inviterer Folketinget paradedeltagerne og deres pårørende til reception.

 

Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret lægger en krans ved Monumentet for Danmarks Udsendte i Kastellet på flagdagen i 2021.

Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret lægger en krans ved Monumentet for Danmarks Udsendte i Kastellet på flagdagen i 2021. Foto: Line Fjordside / Forsvaret

Flagdag over hele rigsfællesskabet

Flagdagsarrangementerne i København er særligt rettet mod de soldater, der har været udsendt siden den seneste flagdag. Ved arrangementer i langt størstedelen af landets kommuner inviteres veteraner, uanset hvornår de var udsendt, til lokale arrangementer, hvor de anerkendes for deres indsats. Flagdagen markeres også på Færøerne og i Grønland, hvor lokale veteraner inviteres til arrangementer. En oversigt over de lokale arrangementer kan ses her.

 

Flagdagen blev afholdt første gang i 2009. 

 

Læs mere om flagdagen for Danmarks udsendte og se blandt andet detaljerede programmer for arrangementerne i København og Frederikshavn her.