soldater og materiel i oksbøl under øvelsen Brave Lion 2022

Øvelsen Brave Lion 2022 begynder i Oksbøl øvelsesterræn mandag den 19. september. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Næsten 2.200 danske soldater og et litauisk kompagni samles i denne uge til den årlige, store hærøvelse, der hedder Brave Lion. Her bliver soldater og enheder fra Hæren trænet samlet til at indgå i Hærens 1. Brigade.

 

Den årligt tilbagevendende øvelse foregår i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, der er stort nok til at give både de enkelte soldater og hele brigaden en realistisk træning. Øvelsens primære formål er at træne og certificere de soldater, som skal udgøre det næste hold i Letland, hvor Danmark har udsendt en kampbataljon på ca. 800 mand.

 

Kampbataljonen er en vigtig del af NATO’s nordøstlige flanke, som sender et signal om, at Danmark sammen med vore allierede er klar til at forsvare alliancens territorium. Panserinfanteribataljonen ved Livgarden udgør grundstammen af bidraget. Bidraget til Letland har soldater fra næsten alle Hærens regimenter.

 

Øvelsen spiller samtidig en vigtig rolle i 1. Brigades udvikling hen imod at blive en selvstændig kampenhed, der bliver opstillet og uddannet til at planlægge, gennemføre og vinde kampoperationer imod en ligeværdig modstander på den moderne kampplads. Navnlig er øvelsen værdifuld, fordi den er en god lejlighed for at træne samvirke mellem brigadens forskellige våbenarter.

 

Brave Lion 2022

Foto: Tue Skals / Forsvaret

Brigaden skal i sidste ende kunne indsættes som en samlet enhed, som skal kunne kæmpe og klare sig alene. Under den første del af den to uger lange Brave Lion træner enhederne til den afsluttende del, som er en brigadeledet øvelse, hvor alle enheder træner samvirket.

 

I 1. Brigade indgår bl.a. en kampbataljon bestående af to infanterikompagnier, et stabskompagni med specialfunktioner der omfatter alt fra opklaring, ingeniørtropper, dronesektion, bjærgning, forsynings- og transportpersonel samt sanitetstropper. Derudover støttes de af et ildstøtteelement med tunge morterer.

 

Støtteenhederne består af et logistikkommando og et nationalt støtteelement, der varetager logistiktjenesten, og et kommunikationsdetachement, der sørger for netværk og radioer. Militærpoliti og stabsofficerer bidrager også.