Chefen for SJFHQ takker lejrkommandanten major Jesper Olsen fra Nymindegab for indsatsen med at yde værtsnationsstøtte (Host Nation Support)

Generalmajor Jim Morris - chefen for det britiske hovedkvarter - takker major Jesper Olesen fra Hjemmeværnskolen i Nymindegab for den værtsnationsstøtte Forsvaret har ydet under øvelse Joint Protector. Foto: Sune Wadskjær Nielsen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Igennem to uger har Danmark lagt jord til en stor, international stabsøvelse i rammen af forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Forces (JEF). Her har flere hundrede internationale aktører været samlet i Nymindegablejren, hvor et JEF-hovedkvarter er blevet deployeret og opbygget.

 

Øvelsen har givet unik erfaring og indblik i, hvordan JEF-samarbejdet træner og øver, og hvordan man hurtigt opstiller et internationalt hovedkvarter. 

 

Brigadegeneral Jette Albinus er til daglig vicechef i Operationsstaben i Forsvarskommandoen. Men i de to uger, som øvelsen varede, var hun næstkommanderende i det britiske Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ), mens det har været deployeret og opstillet i Nymindegab.

 

”Fra et dansk perspektiv, så har vi ikke selv et deployerbart hovedkvarter som en speciel kapacitet. Så jeg synes, at det har været meget imponerende at være med til, og jeg har lært meget af hele øvelsen,” siger hun.

 

Fra venstre generalmajor Jim Morris - chef for det britiske hovedkvarter SJFHQ - og brigadegeneral Jette Albinus, der er vicechef i Forsvarskommandoens Operationsafdeling.

Fra venstre generalmajor Jim Morris - chef for det britiske hovedkvarter SJFHQ - og brigadegeneral Jette Albinus, der er vicechef i Forsvarskommandoens Operationsafdeling. Foto: Sune Wadskjær Nielsen / Forsvaret

Fra 31. oktober til 12. november trænede officerer og rådgivere fra Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Holland i at håndtere den tilspidsede sikkerhedspolitiske situation i Nordeuropa. Det skete under øvelsen Joint Protector, som er den årlige øvelse i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF).

 

”En af grundene til, at vi både er glade og gerne vil være værter for denne øvelse, er fordi, vi gerne vil vise både vores partnernationer og resten af verden, at vi er en vigtig bidragyder til JEF. Men der er også mange fordele ved at være vært for JEF her i Danmark. Et eksempel er, at man kan se, hvad det kræver at være i stand til yde, hvad vi med militære termer kalder værtsnationsstøtte”, siger Jette Albinus.

 

”Det er ikke særligt let at flytte et hovedkvarter med alle containerne, personellet og materielet og få et hovedkvarter i Danmark til at fungere. Så det er en virkelig god øvelse for os, fordi den er meget realistisk,” fortsætter hun.

 

Artiklen fortsætter efter denne britiske video fra øvelsen i Nymindegab.

 

 

JEF supplerer NATO

Chefen for det britiske hovedkvarter SJFHQ generalmajor Jim Morris ser øvelse Joint Protector, som et vigtigt skridt i udviklingen af JEF-samarbejdet.

 

”Vi har deployeret til Danmark på øvelsen Joint Protector 22. Den er foregået midt i de store sikkerhedsudfordringer, som er kommet som en følge af Putin's ulovlige invasion of Ukraine”, siger generalmajor Jim Morris.

 

Generalmajoren understreger, at JEF-samarbejdet er et supplement til NATO.

 

”Vores deployering viser og har gjort os i stand til yderligere at udvikle JEF's smidighed til at reagere på regionale sikkerhedstrusler og JEF's evne til at supplere NATO nu og i de kommende år,” siger generalmajor Jim Morris.

 

JEF-samarbejdets fokusområder er Østersøen, området nord for polarcirklen og Nordatlanten.

 

Øvelsen Joint Protector havde 9. - 10. november Distinguished Visitor’s Day, hvor højtstående officerer fra bl.a. fra NATO-hovedkvarterer besøgte Joint Protector i Nymindegab. 11. november sluttede øvelsen med en ”Remembrance Day” ceremoni, hvor deltagerne fra de ti nationer markerede afslutningen på Første Verdenskrig 11. november 1918 og i fællesskab mindedes deres faldne soldater.