Danske og hollandske F-35 kampfly holder på linje på Mountain Home Air Force Base i Idaho. Forrest til højre ses det første danske F-35 kampfly med halenummeret L-001.

Danske og hollandske F-35 kampfly holder på linje på Mountain Home Air Force Base i Idaho. Forrest til højre ses det første danske F-35 kampfly med halenummeret L-001. Foto: Forsvaret.

Af Flyverkommandoen

 

Det er anden gang, at danske F-35 kampfly flyver fra hjemmebasen i ørkenstaten Arizona til en base et andet sted i USA. Tidligere på året deployerede flyene til Tyndall Air Force Base i Florida, mens de denne gang skulle flyve over 1400 kilometer nordpå til Mountain Home Air Force Base i staten Idaho.

 

Læs om den tidligere øvelse her: Vellykket første deployering med danske F-35

 

Formålet med denne deployeringsøvelse var blandt andet at øve evnen til at flytte både fly og materiel over større afstande og dermed opnå kendskab til, hvordan det er at operere i et nyt miljø, der afviger fra det normale.

 

”Når vi flytter os fra hjemmebasen, så tvinger vi os selv til at blive skarpe på, hvordan vi opererer i omgivelser, vi ikke er vant til. Det er selvfølgelig udfordrende at skulle etablere nye arbejdsgange for både logistikken og operationsplanlægningen, men det er vigtigt for, at vi som team bliver i stand til at løse de dynamiske opgaver, der venter forude,” fortæller Anders, der er tekniker og på øvelsen var ansvarlig for den danske del af logistikken.

 

Komplekst trusselsbillede

Under øvelsen deltog mange fly og forskellige flytyper, og der blev indsat såvel luft- som landtrusler under deployeringen. Det gjorde, at trusselsbilledet blev komplekst, hvilket udfordrede piloterne og trænede deres færdigheder.

 

”Med disse øvelser handler det om, at vi får lov til at træne så realistisk som muligt, og hvor vi presser både fly, men også vores egne evner. På den måde opnår vi kendskab til flere scenarier, udbygger vores kompetencer og bliver i stand til at kunne indsættes i skarpe situationer, hvis det skulle blive aktuelt,” fortæller piloten ’KIN’, der er chef for det danske detachement på Luke Air Force Base.

 

Arkivfoto, ’KIN’ og Anders drøfter planlægning forud for flyvning på Luke Air Force Base.
 I baggrunden ses et F-35 kampfly.

Arkivfoto. ’KIN’ og Anders drøfter planlægning forud for flyvning på Luke Air Force Base. I baggrunden ses et F-35 kampfly. Foto: Forsvaret.

Øvelsen var forberedt og planlagt af en gruppe af de pilotelever, der er tilknyttet Luke Air Force Base med henblik på at blive omskolet til F-35. Luke Air Force Base er verdens største træningsbase for F-35 piloter, og Danmark vil i de kommende år omskole nuværende F-16 piloter til at kunne flyve F-35 samt uddanne nye instruktører på basen.

 

I grafikken nedenfor kan du blive klogere på den aktuelle status af implementeringen af F-35 samt hvilke danske milepæle, der ligger forud:

F-35 infografik