Forsvarschefen

Forsvarschef Flemming Lentfer. Foto: Sara Skytte

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret indfører derfor skærpede sanktioner overfor alle medarbejdere, der begår krænkelser. Det betyder fx, at fysiske krænkelser som udgangspunkt vil være afskedigelsesgrund. Men også i andre alvorlige krænkelsessager kan der fremover ske afskedigelse. Sagerne vil naturligvis blive underkastet en konkret og individuel vurdering, og der vil også kunne træffes en ansættelsesretslig konsekvens inden sagen evt. er strafferetsligt afgjort.

 

”Der skal drages hårdere og hurtigere konsekvenser i krænkelsessager i Forsvaret. På baggrund af nogle af de sager vi har set, må vi erkende, at vi har været for langsomme til at reagere. Vi vil have øget fokus på at sikre, at krænkeren og den krænkede ikke skal arbejde side om side, mens sagen undersøges. Der har vi tidligere været for dårlige til at sikre adskillelse af parterne, fx mens en straffesag har pågået. Det betyder også, at vi i flere sager vil skride til afskedigelse af chefer og medarbejdere,” udtaler forsvarschef Flemming Lentfer.

 

Forsvaret har de seneste år haft fokus på at forebygge krænkelser. Det sker gennem blandt andet samarbejdsudvalg, arbejdspladsvurderingerne og uddannelse. Her har cheferne et særligt ansvar for at gå forrest som rollemodeller for en ordentlig, respektfuld adfærd og omgangstone.

 

Forsvarets chefer og ledere har en skærpet pligt til at handle på krænkende adfærd

Alle medarbejdere i Forsvaret har pligt til at handle, hvis de får kendskab til krænkende adfærd. Og cheferne har et særligt ansvar. Som leder eller chef i Forsvaret forventes det, at man som rollemodel går forrest i forhold til at skabe en sund kultur på arbejdspladsen. Chefer og ledere forventes at agere i overensstemmelse med Forsvarets værdigrundlag og at være deres særlige ansvar bevidst i forhold handlepligt i sager om krænkende adfærd. Derfor vil konsekvensen af manglende efterlevelse af handlepligten kunne være degradering eller afskedigelse.

 

Læs mere her om Forsvarets nye træningsforløb mod krænkende adfærd.

 

Læs mere her om Forsvarets værdigrundlag.