rotation i Rotha

Den nye besætning på helikopterdækket af Esbern Snare, med fregatten Absalon i baggrunden lægger fra kaj på den spanske flådestation i Rota. foto  Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det har vist sig nødvendigt, at Danmark har udsendt en fregat til Guinea-bugten for at afværge pirateri. I både november og december afværgede skib og besætning piratangreb. Nu har besætningen fra Fregatten Absalon overtaget bemandingen af fregatten Esbern Snare, efter at den tidligere besætning har været på opgaven i ca. tre måneder og er returneret til Danmark til en velfortjent hvileperiode.

 

“Vi er klar til at tage over i denne mission og give vores bidrag til at sikre fri og sikker sejlads i området. Vi har forberedt os godt til opgaven, gennemført flere træningsforløb og er fokuseret på opgaveløsningen. Vi kan med fregattens sensorer og Seahawk-helikopteren overvåge skibstrafikken i et stort havområde, vi har evnen til at betrygge skibsfarten, til at afskrække pirater og til at afværge pirateri. Jeg forventer, at vi fortsat vil være med til at sikre den frie sejlads i området. Jeg er stolt af den dedikation og det engagement, som besætningen viser, og det er tilfredsstillende, at vi sammen kan bringe vores kompetencer i spil på så vigtig en mission,” siger skibschef, kommandørkaptajn Paw Møller.

 

Vigtig mission for Danmark

Danmark er verdens femtestørste søfartsnation, og der sejler hver dag ca. 30-40 danskopererede skibe i Guineabugten. De transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. årligt, og Guinea-bugten er det farvand i verden, hvor pirateriet udgør det største problem.

 

Skibsbidraget omfatter ud over Esbern Snare og dens ca. 120 mand store besætning også eksterne bidrag ombord fra blandet andet Flyvevåbnet, Militærpolitiet, Efterretningsregimentet, Forsvarets Sanitetskommando og Frømandskorpset, i alt knap 180 mand.

 

Ud over skibsbidraget støtter Danmark kampen mod pirateriet i Guineabugten gennem kapacitetsopbygning i kyststaterne, primært Ghana, ligesom Danmark har udsendte en maritim rådgiver til Nigeria.

 

Skibet vil være indsat i området indtil april.