Indskydning af våben

Første opgave for de danske soldater på hold fem var at indskyde håndvåben efter deployeringen. Foto: Magnus Terp / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

De nyankomne danske soldater i Estland afløste mandag et fransk kompagni. Det skete ved en parade på basen i Tapa. Til paraden deltog blandt andet den estiske forsvarsminister og den danske ambassadør til Estland. Hun lagde i sin tale vægt på vigtigheden for missionen og understregede at forsvaret af Danmark starter i Estland. Det danske kompagni indgår som en del af den britisk ledede bataljon i Estland. Hele NATO-bidraget er en del af den estiske 1. brigade under NATO-missionen enhanced Forward Presence.

 

Den danske ambassadør til Estland taler

Den danske ambassadør til Estland, Kristina Miskowiak Beckvard, lagde i sin tale vægt på vigtigheden for missionen og understregede at forsvaret af Danmark starter i Estland. 

 

 

NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Peter Willemoes skal i den kommende periode gennemføre kamptræning i rammen af øvelse Cold Response 2022, som afvikles i Norge.

 

Øvelsen gennemføres for at træne et modsvar i rammen af en NATO artikel 5 operation, det vil sige krigslignende operation, og den omfatter træningselementer i luft, land og sø samt amfibieoperationer.

 

I det maritime miljø deltager, ud over Peter Willemoes, enheder fra en række NATO-lande, herunder hangarskibet Prince of Wales fra Storbritannien, samt større amfibieenheder fra Italien, Frankrig, Holland og Storbritannien.

 

: fregatten Peter Willemoes indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen.

Fregatten Peter Willemoes indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen. Foto: Forsvaret

 

 

Enhanced Air Policing, Siauliai, Litauen

Det udsendte detachement med 4 F-16 kampfly i Litauen har opretholdt NATO-afvisningsberedskabet Enhanced Air Policing i ugens løb.

 

Bidraget indgår i NATOs håndhævelse af suveræniteten i luftrummet over Estland, Letland og Litauen som led i NATOs integrerede luftforsvar, og fungerer som afvisningsberedskab, hvis fremmede nationers fly krænker de allierede baltiske landes luftrum.

 

Der er den seneste uge fløjet 7 missioner i rammen af air policing eller støtte hertil.

 

Der er siden missionens start fløjet 72 afgange i alt i det tildelte ansvarsområde.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 52 kørsler i zonerne fordelt på 13 i den grønne zone og 39 i den røde zone.

 

Ud over kørslerne har kompagniets soldater vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder, herunder helikoptertræning. Ydermere har der i missionen været medaljeparade, hvor bl.a. soldaterne fra den litauiske og den polske deling, der også indgår i kompagniet, der i øvrigt er opstillet af XIII bataljon fra Slesvigske Fodregiment, modtog NATO’s NATO Mission Iraq-medalje.

 

NMI medaljeparade

Medaljeparade i Irak. Foto: Forsvaret

Temperaturerne er fortsat stabile og ligger omkring behagelige 25-30 grader C i dagstimerne og 10-15 grader C i aften/nattetimerne.

 

 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

Detachementet har gennemført 3 missioner i indeværende uge. Alle missioner har været transport af personel og gods mellem Al Asad luftbasen og Bagdad. En af opgaverne blev løst i samarbejde med det spanske helikopterdetachement. Den samlede flyvetid for denne uge har været ni og en halv time. Der er blevet flyttet 78 personer totalt, samt godt ti ton gods fordelt mellem de to missioner NATO Mission Iraq og Operation Inherent Resolve. Detachementet har støttet med mere end 400 flyvetimer siden maj fordelt på mere end 125 missioner.

 

 

Task Force Takuba, Menaka, Mali

Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem fra missionen de næste uger.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt KINGPIN. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Operatørerne ved OIR bidraget dækker flere forskellige positioner i operationsrummet, som eksempelvis Surveillance Technician (ST). Opgaven ST-operatøren udfører er vigtig, for den skal sikre at al lufttrafik i operationsområdet hele tiden er identificeret. Systemerne der anvendes har en vis automatik indbygget. Når automatikken ikke er nok, tager ST-operatøren over og navngiver manuelt ”mål” på radarskærmen. Hermed skabes der overblik for de kolleger, som dirigerer og kontrollerer lufttrafikken.

 

Luftrummet i ansvarsområdet beflyves af både militær og civil lufttrafik. Det meste af lufttrafikken er kendt i forvejen, idet hvert enkelt luftfartøj før afgang tildeles en kode, som skal udsendes under flyvningen. Hermed kan luftfartøjet umiddelbart identificeres - også selvom der ikke er radiokontakt til det.

 

Når luftfartøjer ikke umiddelbart kan identificeres, kan årsagerne være en bevidst handling – at man ikke vil identificeres – eller det kan være menneskelige eller tekniske fejl. Der kan også være tale om udfordringer med terrænkonturer som bjerge, eller vejrmæssige fænomener som sandstorme. Disse skaber ofte mange falske mål på radarskærmen, der omtales som ”støj”. Det er bl.a. her at ST-operatøren bruger sin viden og erfaring til at gennemføre identificering af et mål, ligesom eventuel støj bortfiltreres.

 

Ved at skabe overblik på radarskærmen bidrager ST-operatøren hermed til øget sikkerhed og effektive luftoperationer.

Fakta

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.

Danmark bidrager fra slutningen af januar 2022 til patruljeringen af de baltiske lande med fire F-16 kampfly. De fire F-16 kampfly skal operere fra Litauen. To af flyene er operative, mens to er i reserve. Opgaven er at opretholde suveræniteten over Baltikums luftrum.

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.