Danske kampfly udstationeret i Litauen.

Danske kampfly udstationeret i Litauen. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen – enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

Den første uge er blevet brugt på at komme på plads på kasernen i Tapa. Mandag blev der gennemført kommandooverdragelse ved den britiske kampgruppe i Tapa, og Vikingkompagniet har overtaget beredskabet i Tapa. Det er et seks timers-beredskab, og de gennemførte en indøvelse af beredskabet og var klar på bare tre timer.

 

Vintertræning i Estland.

Foto: Forsvaret

Alle våben i eFP missionen er blevet indskudt og kontrolleret, og i weekenden gennemførte Vikingkompagniet og Logistikbidraget vintertræning.

 

Vintertræning i Estland.

Foto: PAO / Forsvaret

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 50 kørsler i zonerne fordelt på otte i den grønne zone og 42 i den røde zone.

 

Ud over kørslerne har kompagniet vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder, herunder helikoptertræning, hvor den danske deling blev indsat med dansk EH101-helikopter i et område nord for Bagdad.

 

Danske soldater i Irak.

Foto: Forsvaret

Helikopterdetachementet – NATO Mission Iraq, Al Asad-luftbasen, Irak

Holdet har gennemført tre missioner i den seneste uge. Alle missioner har været transport af personel og gods mellem Al Asad og Bagdad.

 

Den samlede flyvetid for denne uge har været 10 timer og 19 minutter, og der er transporteret 89 personer samt 6685 kg gods.

 

Danske EH101 sammen med amerikanske Chinook, som løftemæssigt er EH101s eneste konkurrent. Til gengæld kommer CHINOOK’erne ikke så tit til Al Asad-luftbasen, så de danske EH101 er fortsat den foretrukne arbejdshest, når NMI og OIR skal have flyttet gods, passager og missionernes rådgivere.

Danske EH101 sammen med amerikanske Chinook, som løftemæssigt er EH101s eneste konkurrent. Til gengæld kommer CHINOOK’erne ikke så tit til Al Asad-luftbasen, så de danske EH101 er fortsat den foretrukne arbejdshest, når NMI og OIR skal have flyttet gods, passager og missionernes rådgivere. Foto: Forsvaret

Foto: Forsvaret

Foto: Forsvaret

NATOs stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1 / SNMG1)

Fregatten Peter Willemoes gennemfører fortsat kamptræning i rammen af øvelse Cold Response i Norge.

 

I forbindelse med en længere indsættelse, som flådestyrken gennemfører, er der en række vedligehold ombord, som skal sikre, at beredskabet fortsat kan holdes. Dette sker løbende i maskinen, på dækket og for enhedens sensorer og våbensystemer, idet vedligehold planlægges rundt om de træningsaktiviteter, som enheden gennemfører.

 

I den forgangne periode har maskinsektionen blandt andet gennemført vedligehold på fregattens hovedmotorer, så de til stadighed kan levere fuld effekt.

 

Tre medarbejdere i færd med at udskifte en defekt luftstarter på den ene af fregattens fire hovedmotorer.

Tre medarbejdere i færd med at udskifte en defekt luftstarter på den ene af fregattens fire hovedmotorer. Foto: Forsvaret

 

Enhanced Air Policing, Siauliai, Litauen

Detachementet har opretholdt NATO-afvisningsberedskabet i ugens løb. Der er fløjet seks missioner i rammen af air policing eller støtte hertil. Der er siden missionens begyndelse fløjet 84 afgange i alt i det tildelte ansvarsområde.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Første del af ugen bød på et standard operationsmønster med meget få overraskelser. Det betyder, at luftoperationerne kører efter allerede fastlagte planer, hvor operatørerne på forhånd ved, hvilke militære luftfartøjer, der opererer i operationsområdet.

 

Sidst på ugen blev rytmen brudt, idet brugere af luftrummet udenfor OIR-koalitionen oprettede et antal øvelsesområder, hvor der blev gennemført militær træningsflyvning, hvilket skærper opmærksomheden ved operatørerne.

Fakta

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.

Danmark bidrager fra slutningen af januar 2022 til patruljeringen af de baltiske lande med fire F-16 kampfly. De fire F-16 kampfly skal operere fra Litauen. To af flyene er operative, mens to er i reserve. Opgaven er at opretholde suveræniteten over Baltikums luftrum.

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.