Fregatten Peter Willemoes

Fregatten Peter Willemoes deltager i øvelse Cold Responce. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs Stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1/SNMG1)

Fregatten Peter Willemoes gennemfører fortsat kamptræning under Øvelse Cold Response 2022. Øvelsen er gået ind i den sidste fase, hvor øvelsesscenariet spidser til. Det stiller krav til beredskabet ombord.

 

En af de vigtigste processer i den fase af øvelsen er opretholdelsen af et sikkert overblik. Her bruger skib og besætning Seahawk-helikopteren til at forlænge rækkevidden på skibets sensorer. Helikopteren kan flyve væk fra skibet og sende information tilbage.

 

Træning på peter Willemoes under øvelse

Når et krigsskib er i kamp skelner besætningen mellem den eksterne kamp og den interne kamp – altså kampen mod den egentlige fjende og kampen om at undgå, at skibet synker på grund af de skader, det får. De to kampe kræver, at skibets besætning ved præcist, hvor de skal være, og hvad de skal lave under kamphandlinger. Den koordination bliver også trænet i forbindelse med øvelsen. Foto: Forsvaret

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget – Al Assad Air Base, Irak

Helikopterbidraget har gennemført to missioner i den seneste uge. Begge missioner har været transport af personel og gods mellem Al Asad Air Base og Union III i Bagdad. Begge er løst i samarbejde med spanske Task Force TORO.

 

Klargøring af EH-101 til mission. I baggrunden et amerikansk C-17 transportfly. C-17 anvendes senere på året til hjemtransport af EH-101 fra Al Asad Air Base til Danmark. Foto: NMI.

Takeoff til mission. Foto: NMI / Forsvaret

Den samlede flyvetid for ugen har været fire timer og tyve minutter. Der er blevet flyttet 66 personer og 3,2 tons gods

 

Takeoff til mission. Foto: NMI
Klargøring af EH-101 til mission. I baggrunden et amerikansk C-17 transportfly. C-17 anvendes senere på året til hjemtransport af EH-101 fra Al Asad Air Base til Danmark. Foto: NMI / Forsvaret

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget – Bagdad, Irak

Det multinationale Force Protectionkompagni har i den forgangne uge gennemført 40 kørsler i zonerne i og omkring Bagdad fordelt på 12 i den grønne zone og 28 i den røde zone.

 

Udover kørslerne har Force Protectionkompagniet vedligeholdt deres soldatermæssige færdigheder i procedurer og standardfremgangsmåder. Dette er blandt andet sket i samarbejde med amerikanerne, der varetager sikkerheden i Union III-basen.

 

Enhanced Forward Presence - Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Vikingkompagniet, der er udsendt til Estland, færdiggjorde deres grundlæggende vinteruddannelse, og resten af ugen stod på enhedsuddannelse med handlebaner, hvor der blev øvet standardreaktioner.

De danske soldater har deltaget i interoperabilitetsdage, hvor de estiske, engelske, franske og danske soldater fremviste og sammenlignede våben.

Logistikdetachementet har gennemført funktionsuddannelse på kran i dagslys og mørke, og reparationssektionen har været i fuld aktivitet med diverse reparationer på køretøjerne.

 

Sanitetssektionen forbereder til øvelse Sparrow Strike i næste uge, hvor de skal til det sydlige Estland.

 

Militærpolitiet har gennemført præventiv indsats i forhold til færdsel og vejledt i sikkerhedsrelaterede emner.

 

Det Nationale Støtteelement har udover daglig drift forberedt overdragelse til indkommende terminalbefalingsmænd.

 

Enhanced Air Policing – Kampflybidraget – Siauliai, Litauen

Detachementet har opretholdt NATO-beredskabet i den seneste uge. Der er fløjet fem air policing-missioner eller støtte hertil.

 

Der er fløjet 94 sorties i alt i det tildelte ansvarsområde, heraf 15 aktive air policing missioner.

 

 

F-16 fly før start

Et dansk F-16 kort før take off. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

F-16 taxier ud

F-16 taxier ud før mission. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den seneste uge har budt på et standardoperationsmønster i ansvarsområdet med meget få overraskelser.

 

Det amerikanske control and reporting centre er i færd med at forberede udskiftning af en stor del af de amerikanske operatører. Udskiftningen sker i april måned som en del af en planlagt rotation og vil betyde fokus på omskoling af det nye hold, som ankommer. I den forbindelse vil de danske operatører blive inddraget som instruktører.

Fakta

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.

Danmark bidrager fra slutningen af januar 2022 til patruljeringen af de baltiske lande med fire F-16 kampfly. De fire F-16 kampfly skal operere fra Litauen. To af flyene er operative, mens to er i reserve. Opgaven er at opretholde suveræniteten over Baltikums luftrum.

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.