eFPiskoven

eFP kampgruppen gennemfører i øjeblikket integrationsøvelsen Bold Dragon i rammen af 1. estiske brigade. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

1. danske brigades ledelsesteam besøgte sidste uge soldaterne i Tapa. Ledelsen modtog briefinger og blev vist rundt på kaserneområdet. Brigadechefen havde derudover møde med chefen for 1. estiske brigade samt med chefen for den britiske kampgruppe.

 

Øvelsen har til formål at integrere den britiske kampgruppe med det danske og det franske kompagni, med fokus på kamp i lukket terræn, og på at styrke evnen til at arbejde sammen.

 

Øvelsen begyndte med en alarmeringsøvelse, så soldaterne trænede at blive klar til at blive indsat med kort varsel. Herefter har kompagnierne gennemført handlebaner, hvor enheder fra den estiske spejderbataljon agerede modstander.

 

Øvelsen slutter denne uge med øvelsesaktivitet i rammen af hele kampgruppen. Her deltager der også enheder fra 1. og 2. estiske brigade samt det estiske hjemmeværn ’National Defence League’.

 

Logistikdetachementet har klargjort kørertøjer og materiel til øvelsen og transportgruppen har afhentet rationer på Air Base Siaulia i Litauen. Det nationale støtteelement har gennemført første del af alarmeringsøvelsen og i fortsættelse heraf, har de videreudviklet egen plan ved beredskab.

 

Militærpolitiet har gennemført sikkerhedskontroller og besøg ved de danske enheder.

 

NATOs stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Efter at have trænet kollektivt forsvar på den norske kyst i rammen af NATOs artikel 5 gennemfører fregatten Peter Willemoes i den kommende periode kamptræning i Østersøen, hvor formålet er træning med NATO alliancepartnerne i regionen. NATO gennemfører jævnligt træning i Østersøen med henblik på at fastholde og fremvise en troværdig og kapabel forsvarsevne.

 

NATO Mission Iraq – Irak

 

FC og FMN NMI

Forsvarsministeren og forsvarschefen er landet med dansk helikopter på Al Asad luftbasen. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Forsvarsminister Morten Bødskov og forsvarschef Flemming Lentfer besøgte mandag de danske soldater i Irak. Soldaterne, der er udsendt som en del af NATO Mission Iraq, er udstationeret i henholdsvis Bagdad og Al Asad luftbasen. Forsvarschefen og forsvarsministeren nåede forbi begge steder på deres tur til Irak.

 

arpe NMI

Dagene inden ministerens og Forsvarschefens besøg fik soldaterne i Bagdad et andet besøg. Chefen for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen fik lejlighed til at se nærmere på vilkårene for Hold 3. Foto: Tue Skals / Forsvaret

soloverAAABned

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

De danske soldater i helikopterdetachementet har gennemført fem missioner i indeværende uge. Missionerne har været transport af personel og gods mellem Al Asad luftbasen, Bagdad og Taji. Den samlede flyvetid for denne uge har været 25 timer og 35 minutter.

 

Der er blevet flyttet 208 personer totalt, samt 9 ton gods. Hold 4 har denne uge slået rekord og flyttet over 100 personer på en enkelt dag. 118 personer for at være helt præcis. Desuden har detachementet siden 1. maj 2021 flyttet mere end 150 ton gods.

 

Helikopterdetachementet havde den 5. april besøg af Folketingets danske gruppe i NATOs Parlamentariske Forsamling.

 

natoparlementariskGRP

Besøg af den danske delegation i NATOs Parlamentarisk Forsamling.

heldetIrakheloluft

EH101 på mission i Irak. Foto: Forsvaret

Task Force Takuba, Menaka, Mali

Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem fra missionen de næste uger.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre med callsign ‘Kingpin’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Som forventet har der efter Ramadanen begyndte været en stigning i antallet af angreb på koalitionen den seneste uge.

 

Generelt har vejret ikke haft negativt indflydelse på muligheden for gennemførelse af luftoperationer. Kun i en kortere periode en enkelt dag var en sandstorm på spil.

Fakta

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.