Soldater udsendt til Estland.

Soldater udsendt til Estland. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

Kampsoldaterne fra det danske eFP-bidrag, Vikingkompagniet, har sammen med et kompagni fra den estiske panserinfanteribataljon gennemført en 24-timers øvelse som opsamling på den store øvelse Bold Dragon. Der blev øvet fremrykning, forhold over for baghold, kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang samt baghold.

 

Logistiksoldaterne har lavet vedligeholdelse på alle kørertøjer, og de har gennemført funktionsuddannelse for alle logistiksoldater. Sanitetsbefalingsmand og sygehjælpere fra Vikingkompagniet deltog i sanitetssektionens funktionsuddannelse for at uddanne sig yderligere. Logistiksoldaterne har i weekenden også været på skydebane med gevær og pistol.

 

Det Nationale Støtteelement har sammen med eFP bataljonskampgruppen deltaget i etableringsmøde med henblik på at skabe bedre muligheder og plads til det forøgede franske bidrag, der er indkvarteret på Tapa Kaserne.

 

Militærpolitiet har gennemført relationsbesøg ved britisk og estisk MP, samt været på skydebanen og øvet skydning med pistol.

 

Fredag gennemførte hele Battlegroup og 1. Estiske Brigade parade på Tapa Kaserne i anledning af den estiske veterandag, der hædrer estiske veteraner og de soldater, der er faldet i kamp for Estland. Ved paraden deltog den estiske præsident Alar Karis og den estiske forsvarsminister Kalle Laanet.

 

En delegation på ca. 60 medlemmer fra InterForce, med chef for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen i spidsen, flankeret af chef for InterForce Finn Winkler og chef for Center for Reservestyrken oberst Susanne K. Lund besøgte Tapa Kaserne lørdag.

 

Delegationen modtog en briefing af CH DANCON omhandlende opgaven i eFP, hvorefter gæsterne fik en omvisning i indkvarteringsbygningen samt et til lejligheden opstillet static display. Besøget var en stor succes og soldaterne høstede stor anderkendelse for deres professionelle holdning og fremtoning.

Delegationen modtog en briefing af CH DANCON omhandlende opgaven i eFP, hvorefter gæsterne fik en omvisning i indkvarteringsbygningen samt et til lejligheden opstillet static display. Besøget var en stor succes og soldaterne høstede stor anerkendelse for deres professionelle holdning og fremtoning. Foto: Forsvaret

 

NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Den danske fregat Peter Willemoes er nu i gang med den sidste periode af indsættelsen, som byder på træningsaktiviteter i Østersøen.

 

Fokus er på anti-ubådskrig, hvor styrken skal forsøge sejle en fastlagt strækning og samtidig undgå, at en erkendt ubåd kan komme på skudhold.

 

Dette skærper beredskabet og kræver god koordination mellem enhederne og samarbejde internt på enhederne mellem operationsrum og kommandobro.  

 

Besætningen på fordækket af fregatten iført uniform 3A.

Besætningen på fordækket af fregatten iført uniform 3A. Foto: Forsvaret

Helikopterdetachementet – NATO Mission Irak, Al Asad luftbasen i Irak

Helikopterdetachementet hold 4 har gennemført 5 missioner i indeværende uge. Missionerne har været transport af personer og gods mellem Al Asad luftbasen og Bagdad. Den samlede flyvetid for denne uge har været knap 20 timer. Der er blevet flyttet 108 personer totalt, samt 10.765 kg gods.

 

EH-101 missionsklargøring.

EH-101 missionsklargøring. Foto: Forsvaret

Task Force Takuba, Menaka, Mali

Der vil fortsat komme soldater og materiel hjem fra missionen de næste uger.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre med Callsign ‘Kingpin’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Certificeringen af Air National Guard operatørerne den seneste uge er forløbet som forventet og Kingpin klar nu klar til at modtage andet hold.

 

Air National Guard soldaterne er dygtige og professionelle, selv om deres arbejde som operatører ikke er deres primære beskæftigelse. De fleste er ansat i private virksomheder og indkaldes til militær tjeneste med jævne mellemrum. Indkaldelserne sker både for at dække et opstået behov ved en militær enhed, men også for at kunne vedligeholde militærfaglige kompetencer. Når deres tjenesteperiode, som i dette tilfælde er på seks måneder er overstået, vil de vende tilbage til deres civile stillinger.

 

Bekæmpelses af ISIS i rammen af OIR missionen er igen kørt som forventet. ISIS har dog været aktiv i den forløbne uge.

Fakta

NATOs stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder.

 

Danmark bidrager fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes.

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.