Af Forsvarskommandoen

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse gennemførte på vegne af Forsvarskommandoen en undersøgelse om uønsket adfærd blandt værnepligtige i henholdsvis efteråret 2021 for Flyvevåbnets værnepligtige og foråret 2022 for Søværnets og Hærens værnepligtige som en del af det pågående arbejde med at imødegå krænkende adfærd i Forsvaret. Undersøgelsen viser at værnepligtige i Forsvaret fortsat oplever kønskrænkende adfærd på Forsvarets tjenestesteder i forbindelse med værnepligten. Undersøgelsen viser også at de værnepligtige oplever mindre fysisk vold og mobning.

 

I undersøgelsen blandt de værnepligtige på Forsvarskommandoens område er 2224 værnepligtige i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet blevet spurgt, om de for eksempel oplever kønskrænkende adfærd, mobning og diskrimination. Heraf har 1563 (407 kvinder og 1.156 mænd) givet deres svar, hvilket giver en besvarelsesprocent på samlet 70,3 procent.

 

Flere oplever kønskrænkende omgangstone


I undersøgelsen ses en stigning i værnepligtige på Forsvarskommandoens område, som oplever en kønskrænkende omgangstone og/eller kønskrænkende kultur sammenlignet med en tidligere undersøgelse fra 2019 fra 4,2 procent (70 personer) til 5,7 procent (89 personer).

 

På samme måde er der registreret en mindre stigning af værnepligtige, der har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Her svarer 2 procent (32 personer) af de værnepligtige ja til spørgsmålet sammenlignet med 2019, hvor tallet lå på 1,6 procent (26 personer). Antallet af værnepligtige, der svarer, at de har været udsat for kønskrænkende berøringer, er steget fra 1,3 procent (22 personer) til 1,6 procent (25 personer).

 

”Det er uacceptabelt, at værnepligtige udsættes for kønskrænkende oplevelser under deres tjeneste i Forsvaret. Forsvaret skal kunne skabe et trygt forløb for værnepligtige uanset køn, seksuel orientering og etnicitet. Denne undersøgelse bekræfter os i, at vi ikke må slippe fokus på dette område,” siger forsvarschef, general Flemming Lentfer.

 

Til forskel den tidligere undersøgelse i 2019 har ingen af de adspurgte værnepligtige i undersøgelsen i 2021/2022 været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg på tjenesteder eller i forbindelse med værnepligten.

 

Særligt kvinder kønskrænkes


Det er markant flere kvindelige værnepligtige end mandlige, der oplever kønskrænkelser, hvor for eksempel 10,8 procent af kvinderne oplever en kønskrænkende omgangstone mod 3,9 procent mænd. Ligesom 6,4 procent kvindelige værnepligtige har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed mod 0,5 procent mænd, og 4,4 procent kvinder har været udsat for kønskrænkende berøringer mod 0,6 procent mænd.

 

Undersøgelsen viser, at personen bag den uønskede adfærd hyppigst er en anden værnepligtig, og den finder hovedsagelig sted under daglig tjeneste, eller i de områder hvor de værnepligtige lever sammen.

 

Mindre fysisk vold og mobning


Undersøgelsen viser samtidig, at der er færre værnepligtige, der oplever fysisk vold og mobning.


Værnepligtige der tilkendegiver, at de har været udsat for fysisk vold i forbindelse med værnepligtstjenesten er faldet til 0,4 % (6 personer) sammenlignet med i 0,8 % (14 personer) i 2019.

 

Færre blandt de værnepligtige tilkendegiver, at være er udsat for mobning. Her er tallet faldet til 1,2 % (19 personer) i den nye undersøgelse sammenliget med 2019, hvor der var 2,9 % (48 personer).

 

Kulturforandring i Forsvaret


Krænkende og kønskrænkende adfærd er et fokusområde i Forsvaret.
Forsvaret ønsker en kulturforandring på dette område. En kulturforandring tager tid. Derfor lancerer Forsvaret blandt mange andre tiltag en ny uddannelsespakke til brug for chefer og ledere på alle Forsvarets tjenestesteder, der vil kunne danne grundlag for drøftelser og diskussion om håndtering af uønsket adfærd og bringe emnet yderligere i fokus.”Det er vigtigt, at vores værnepligtige og for den sags skyld fastansatte ved, hvor de kan henvende sig og få hjælp, hvis de bliver udsat for krænkelser af den ene eller anden art. Derfor underviser vi dem i det. Kønskrænkende adfærd skal frem i lyset, så vi kan forebygge det, håndtere det og bekæmpe det,” siger Flemming Lentfer.

Fakta

Forsvaret har styrket undervisningen af værnepligtige i håndtering af krænkende adfærd.

 

  • I begyndelsen af 2020 satte Forsvaret en større opmærksomhedskampagne i gang med informationsmaterialer og foldere til tjenestestederne.
  • I januar 2022 blev chefer og lederes handlepligt ved krænkende adfærd slået fast i en bestemmelse.
  • Krænkende adfærd er udpeget som et prioriteret område i arbejdsmiljøstrategien 2021-2025 for hele Forsvarsministeriets område.