Søredningsøvelsen er i gang ud for Grenå.

Rederen på vej ud af redningshelikopteren for at komme et skib i nød til undsætning som del af øvelsen. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Steffen Fog / Forsvarskommandoen

Opdateret 2. juni klokken 12.50 med nye billeder fra øvelsen.

Opdateret 17. juni med video. 

 

Der vil være mange skibe på havet og fly og helikoptere i luften ud for Grenå i de næste tre dage, når Søværnet afholder redningsøvelsen SAREX 1-2022.

 

Store dele af redningsberedskabet er involveret: Det er Søværnets egne skibe for eksempel patruljeskibe og et miljøskib, redningsbåde fra Kystredningstjenesten, en redningshelikopter, fly og skibe fra Hjemmeværnet, Politiet, brandberedskabet, ambulancer og den pre-hospitale indsats fra Region Midtjylland, Fiskeristyrelsen og mange andre.

 

Flere forskellige scenarier med skibe og figuranter i nød på havet skal øves, så både samarbejdet og generelle færdigheder indenfor eftersøgning og redning på havet bliver pudset af.

 

"Den slags øvelser afholder vi regelmæssigt, og det gør vi for hele tiden at holde os skarpe på de kompetencer, som man skal have, for at vi kan redde nødstedte. For den dag, hvor der er brug for os i en virkelig situation, skal vi kunne tingene på rygraden og reagere med det samme,” siger lederen af øvelsen kaptajnløjtnant Maria Kierulf Bisgaard.

 

En redningsøvelse er i gang.Rederen bliver hoistet ned for at evakuere sårede fra et skib i nød. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

”Vi er mange skibe og myndigheder, som skal kunne arbejde sammen, og ved at øve os sammen på den her måde får vi indblik i hinandens måde at arbejde på og får koordineret vores procedurer. Det giver os også mulighed for sammen at evaluere og forbedre vores samlede indsats," siger hun.

 

Udfordringer

Maria Kierulf Bisgaards opgave er at opstille en række fiktive men realistiske scenarier, som de deltagende enheder og myndigheder bliver udfordret af. Deltagerne kender ikke scenarierne på forhånd, og på den måde laver man et rollespil, hvor alle bliver udfordret af ukendte situationer, som de skal reagere på.

 

"Vi laver scenarierne på baggrund af de træningsønsker, som deltagerne er kommet med, således at alle har mulighed for at lære noget. De bliver tvunget til at tage hurtige beslutninger, så man kan finde og redde de nødstedte. Alle skal arbejde sammen, både internt på egen enhed og i forhold til de øvrige øvelsesdeltagere. Bagefter evaluerer vi sammen, for at alle kan lære af det," siger Maria Kierulf Bisgaard.

 

Under øvelsen bliver der for eksempel kastet dukker i vandet, som skal forestille nødstedte mennesker på havet. De skal findes og efterfølgende reddes. Og der vil være skibe i nød.

 

"Vi har også figuranter, som er værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen. De bliver sminket med forskellige typer skader for at gøre det hele ekstra realistisk. Samtidig simulerer vi også forskellige havarier på vores to målskibe. Vi har mange forskellige myndigheder med i øvelsen, og jeg glæder mig til at afprøve samarbejdet og kommunikationen i øvelsen," siger Maria Kierulf Bisgaard.

 

Se video fra øvelsen: