dk modtager ukrainere i UK

De ukrainske rekrutter bliver modtaget af det danske træningshold i England. Foto: Simon / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Igennem to uger har de 65 danske instruktører og soldater forberedt sig på at modtage de ukrainske rekrutter. I denne weekend blev det så virkelighed, da omkring 200 ukrainske kommende soldater ankom til kasernen i Storbritannien.

 

Igennem de næste uger skal danskerne uddanne ukrainerne i grundlæggende soldaterfærdigheder. Det betyder alt fra førstehjælp og våbenhåndtering til undervisning i krigens love.

 

”Det er en stor og spændende opgave, som det danske hold instruktører og soldater står overfor. Men vi har forberedt os godt herovre og alle folk er klar på opgaven. Det er en vigtig opgave at få uddannet ukrainerne godt,” siger major Franz, der chef for det danske hold.

 

underviser ukrainere

De ukrainske soldater briefes efter ankomsten. Foto: Simon / Forsvaret

Det er som en del af den samlede støtte Danmark bidrager med 65 danske soldater til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien i løbet af efteråret 2022, hvor ukrainske rekrutter bliver uddannet i helt grundlæggende soldaterfærdigheder.


I august-september gennemførtes den første danske træning af et mindre hold ukrainere.

 

træning ukrainere

Rekrutterne gennemgår deres udstyr. Foto: Simon / Forsvaret

Fælles vestlig støtte til Ukraine

Træningsopgaverne er et vigtigt element i de vestlige landes støtte til Ukraine, og det er opgaver, som de danske soldater kan udføre. Forsvaret har mange års erfaring i at samarbejde med det ukrainske forsvar - blandt andet gennem Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor Forsvaret har ydet støtte med blandt andet rådgivning, uddannelse og træning af ukrainske soldater.

 

”Vores uddannelse af de ukrainske soldater viser, at de vestlige lande står sammen i støtten til Ukraine. Sammen med vores allierede har vi taget et stort ansvar for at støtte Ukraine siden Ruslands invasion i februar,” siger generalmajor Michael Hyldgaard, der er chef for operationsstaben i Forsvarskommandoen.

 

Danmark har støttet træningsaktiviteter i Ukraine siden 2015 under den britisk-ledte Operation Orbital, hvor formålet var at træne ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning. Dertil kom også en håndfuld udsendte rådgivere, som var placeret forskellige steder på henholdsvis strategisk, operativt og taktisk niveau. De sidste støttede med blandt andet reformering og uddannelsesudvikling i det ukrainske forsvar.

 

ukrainer i uk

De ukrainske soldater modtager deres første lektioner. Foto: Simon / Forsvaret