20 sekundmeter og bølgehøjde otte neter

Triton og de tre andre inspektionsskibe i Thetis-klassen er bygget til sejlads i Nordatlanten, hvor disse otte meter høje bølger ofte forekommer. Foto: AJ Triton / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen / Triton

Dybe lavtryk i Nordatlanten har afløst hinanden i en lind strøm, hvorfor bølgehøjderne i farvandet omkring Færøerne i årets start har været usædvanlig høje.

”Inspektionsskibet Triton har på en uge oplevet både kuling, storm og orkan, så bølgehøjden har på intet tidspunkt været under 5 meter, med mindre vi har sejlet indenskærs i fjordsystemerne,” fortæller chefen for Triton, kommandørkaptajn Peter Krogh.


frisk vind i Nordatlanten

Foto: AJ Triton / Forsvaret

Inspektionsskibets opgave ved Færøerne omfatter bl.a. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. Så når Arktisk Kommandos Forbindelseselement i Torshavn f.eks. registrerer et uidentificeret fartøj på satellitbilledet, bliver det Tritons opgave at undersøge nærmere til havs.

Bølgehøjden i operationsområdet ligger i gennemsnit typisk på mellem 5-8 m, men bølger på op til 10-12 meter er ikke uvant for besætningen. Under årets første orkan lige efter nytår gjorde bølger på op til 14 meter store skader på de nordligste øer.

”Som indsat enhed i Nordatlanten er det miljøet vi opererer i store dele af vinterhalvåret. Men Triton er et stærkt skib, der er designet til at kunne bjærge sig under de barske forhold, der eksisterer i Nordatlanten,” beretter Peter Krogh, der sammen med den øvrige besætning netop har oplevet havets utrolige kræfter, når skibet bevæger sig i de høje bølger, som det fremgår af nedenstående optagelser fra den 12.januar hvor det blæste 20 m/s og bølgerne var 8 m høje nord for Færøerne.


”Men, trods søsyge enkelte steder i skibet, bliver der stadigvæk arbejdet igennem, så Triton kan løse sine opgaver på patruljerne omkring Færøerne,” slutter Peter Krogh.

Se Tritons optagelser fra kamera i skibets mast: Sejlads i 8 meter bølger.


Triton er under kommando af Arktisk Kommando. Se tidligere reportage om opgaverne ved Forbindelseselementet på Færøerne: