Undervisning af ukrainske rekrutterne

Forud for øvelsen modtog rekrutterne et teoretisk oplæg og efterfølgende en grundig gennemgang af udrustning og pakning. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Ukrainernes anden uddannelsesuge har budt på deres første taktiske lektioner og øvelse. En øvelse hvor der skulle indøves ophold i beredskabsområde, bevægemåder, tilberedning af feltration samt de første reaktionsbaner. Derudover er målet, at den enkelte soldat skal kunne benytte den udleverede udrustning, samt opretholde og genopbygge kampkraft.

 

Forud for udrykning blev der gennemført et teoretisk oplæg, og der var en grundig gennemgang og pakning af udrustning.

 

Der er dagligt gennemført undervisning i førstehjælp og forhold over for miner. Det er lange dage for elever og instruktører, og der er kontinuerligt ny læring eller repetition.

 

Elevernes vilje til at lære er stor, og motivationen er høj. Hvor det er muligt og giver mening, bidrager eleverne med deres egne erfaringer som supplement til undervisningen.

 

Undervisningen er senere på ugen integreret med handle- og reaktionsbaner. Formålet med reaktionsbanerne er at kontrollere, hvorvidt teorien og indøvelsen forankrer sig i en konkret adfærd og reaktion.   

 

Der gennemføres dagligt et minuts stilhed til ære for faldne ukrainske soldater. Markeringen afsluttes med et ”slava ukraini,” der betyder ”ære til Ukraine,” som alle responderer med et ”heroyam slava,” der betyder ”ære til vores helte.” For det tilstedeværende personel er det en tankevækkende og bevægende oplevelse.

 

Mission Update fortsætter efter billederne.

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

For Niels Juel og besætning startede den ugen i Malmø og sluttede i Southampton. Efter et veloverstået havneophold i Malmø gennemførte Niels Juel patrulje i danske farvande, Nordsøen og Den engelske Kanal sammen med resten af skibene i NATO’s stående flådestyrker.

 

Niels Juel gennemførte skydning med den hollandske fregat TROMP

Niels Juel gennemførte skydning med den hollandske fregat TROMP og Niels Juels helikopter. Skydningen blev støttet af Søværnets Center for Våben. Her ses engagement af det slæbemål, som dronen trækker. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

I løbet af patruljen er der igen gennemført en række forskellige øvelser imellem skibene og træning af skibenes interne procedurer. Der blev blandt andet gennemført en fælles skydeøvelse ved Sjællands Odde, hvor styrken havde gavn af støtte fra Søværnets Center for Våben. Flådestyrkens skibe og Niels Juels helikopter gennemførte skydning på både stationære og bevægelige mål. Her støttede Søværnets Center for Våben med en sejlende drone med et slæbemål.

 

Imellem skibene var der blandt andet lejlighed til lave træning med flådestyrkens helikoptere. Niels Juel havde blandt andet en hollandsk helikopter til at træne tankning i luften. Det er væsentligt at holde træningen imellem besætningerne ved lige, så skibene kan agere sammen under vanskelige forhold.

 

Den interne træning bliver også holdt ved lige. Niels Juel gennemfører rutinemæssigt havariøvelser for at træne skibets evne til at forsvare sig selv, samtidig med at man reparere interne skader.

 

Mission Update fortsætter efter billederne. 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Der har generelt været et højt aktivitetsniveau den seneste uge, hvor der både er blevet gennemført kørsler samt diverse uddannelser.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 43 ture fordelt på 23 i den internationale zone og 20 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 18 aflyste ture i alt.


Bare fordi man er udsendt, skal man ikke stoppe med at dygtiggøre sig. Således har Sikrings- og eskortekompagniet i den forgange uge benyttet pludseligt opstået ventetid og fritid konstruktivt ved at gennemføre omskolinger til let maskingevær.

 

Når flere er uddannet til at varetage samme funktion, skaber man større dybde i organisationen og sikkerhed for, at man ved forfald kontinuerligt kan løse den stillede opgave.

 

Der har også været fokus på efteruddannelse af soldaterne med sygehjælperfunktion gennem samarbejde med den danske læge og sygeplejerske samt de amerikanske behandlere i lejren.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.