Miljøskibet Gunnar Seidenfaden samarbejder med et fartøj fra Marinehjemmeværnet om at trække en flyvespærring, som skal opsamle olie (under øvelse). Arkivfoto: Steffen Fog / Forsvaret

Miljøskibet Gunnar Seidenfaden samarbejder med et fartøj fra Marinehjemmeværnet om at trække en flydespærring, som skal opsamle olie (under øvelse). Arkivfoto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I denne uge samles syv miljøskibe fra Norden i farvandet ud for Horten i Norge for at træne samarbejde om at indsamle olieudslip på havet. Det sker for at vedligeholde evnerne til at samarbejde om at passe på havmiljøet.

 

I 1970’erne indgik de nordiske lande den såkaldte Københavnsaftale om at samarbejde om at bekæmpe udslip af miljøfremmede stoffer i havet. Og for at være i stand til at leve op til aftalen træner partnerlandene hvert år samarbejde om at bekæmpe forurening på havet.

 

”Det er vigtigt, at vi til stadighed mødes de nordiske lande imellem og udfører praktiske øvelser på havet og træner, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at bekæmpe olieudslip. Ved at mødes på den måde står vi meget bedre rustet den dag, en rigtig miljøkatastrofe sker, og vi kan blive nødt til at trække på hinandens ressourcer. Samtidig giver det os mulighed for at træne den mindst lige så vigtige del, nemlig ledelsesarbejdet og den operative koordination, som en effektiv indsats kræver,” siger lederen af den danske del af øvelsen, kaptajnløjtnant Nanna Flensborg og henviser til, at øvelsen også indeholder stabs-øvelser i land, hvor ledelsen af indsatsen øves.

 

Således vil man på havet træne det praktiske håndværk i at inddæmme og opsamle udslip. Og i land træner man disciplinen at planlægge, styre og koordinere indsatsen blandt operative ledere sammen med samarbejdsøvelser på tværs af myndigheder og nationer.

 

I år holdes øvelsen i Horten i Norge. Danmark deltager med havmiljøskibet Gunnar Thorson, der indtil og med torsdag skal træne samarbejde med de andre landes skibe og besætninger om at bekæmpe olie.

 

I år deltager foruden Danmark også Norge og Sverige i øvelsen. I alt deltager der syv fartøjer fra partnerlandene.

 

Skib støder på grund

Scenariet i øvelsen er, at et skib støder på grund og efterfølgende udleder olie i havet. Herefter skal omfanget af udslippet kortlægges, og der skal lægges en plan for at inddæmme olien og samle den op. Her skal øvelsesdeltagerne blandt andet planlægge, hvordan de vil samarbejde skibe imellem om opsamlingen og udføre opsamlingen.

 

Typisk anvender man popcorn i stedet for olie, når man skal øve opsamling af olieudslip. Man hælder naturligvis ikke rigtigt olie i havet, for det vil jo netop forurene havet. Popcorn opfører sig på en og samme tid ligesom olie ved at lægge sig oven på vandet og blive ført rundt af strøm og vind, som om det var olie. Samtidig er popcorn noget, som ikke forurener.