Søren, der er FN-observatør, på observationspost 5-5 med sin polske kollega.

Søren, der er FN-observatør, på observationspost 5-5 med sin polske kollega. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Vejret er klart og lunt denne forårsdag i april, hvor Søren står på Observationspost 55 i Golanhøjderne og spejder ind over Syrien. I 12 måneder er han udsendt fra Hæren til FN’s mission i Mellemøsten, også kendt som United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Den blev oprettet efter den første arabisk-israelske krig i 1948 for at overvåge våbenhvilen mellem Israel og de arabiske lande, der havde angrebet den nyoprettede stat Israel i protest mod FN's delingsplan for Palæstina.

 

For Søren er det første gang, at han er udsendt som FN-observatør, og opgaven er spændende, siger han.

 

”Det er en vigtig opgave hernede. Jeg tror på, at vores tilstedeværelse gør, at parterne holder sig lidt mere i skindet,” siger Søren, der er major.

 

Søren er én af de 12 danske officerer, der er udsendt til UNTSO-missionen lige nu og som i alt omfatter 153 militære observatører i både Israel, Libanon, Syrien og Egypten.

 

Dansk og polsk FN-observatør i Israel

Søren og hans polske kollega på observationspost 5-5. Der skal altid være to forskellige nationer tilstede og på vagt på observationsposterne for at sikre den uafhængige rapportering af eventuelle hændelser. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Siden 1948 har UNTSO spillet en vigtig rolle i regionen, hvor missionen har overvåget våbenhvileaftalerne mellem Israel og Egypten, Jordan, Libanon og Syrien. UNTSO har bl.a. overvåget situationen på Golanhøjderne siden 1974.

 

Danmark har været med hele vejen siden 1948 og har bidraget med observatører og chefstillinger til missionen. Danmarks bidrag har været med til at sikre en effektiv overvågning af våbenhvilen i regionen og har bidraget til at opretholde stabilitet og sikkerhed.

 

”Status er, at vi stadig er med til at bevare freden i Mellemøsten mellem Israel, Libanon og Syrien,” siger Per M. Nikolajsen, der er udsendt fra Hæren og er chef for den militære del af  af UNTSO-missionen.

 

Militær FN-observatør foran Blue Line Point

Dansk, militær FN-observatør foran Blue Line Point "B78" i Libanon. Dette blue line point indgår i UNTSOs ansvarsområde og indgår teamets patruljer, hvor danske observatører også deltager. Blue Line point "B78" grænser op til en del af Blue Line, som betegnes som et "Area of Reservation". Det reserverede område, som der grænses op til, er 6,5 km langt og er kendetegnet ved, at de tre parter - Israel, Libanon og FN - ikke kan opnå enighed om tøndernes præcise placering. Foto: UNTSO / Forsvaret

FN-observatør med kikkert, observerende mod terrænet

Dansk FN-observatør med kikkert, observerende mod terrænet i Libanon. Billedet er taget i et "Area of Reservation", hvor der ikke er et fysisk Blue Line Point (blå tønder) at observere mod. Punkterne på den blå linje er her terrængenstande, som oftest også benævnes anderledes en de fysiske tønder. På fotoet observeres der mod "Temporary Point 35", som ligger på toppen af højdepartiet i billedets venstre side. Foto: UNTSO / Forsvaret

UNTSO var den første fredsbevarende mission, der blev etableret af FN. Det skete ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948.

 

Missionens observatører arbejder med at overvåge, at våbenhvilerne og aftalerne mellem parterne bliver overholdt og dermed kan missionen forebygge at isolerede hændelser udvikler sig til noget større. Derudover kan UNTSO også assistere andre FN-operationer i regionen.

 

”Det er rigtig mange år, at FN har forsøgt at skabe fred i området. Jeg synes, at med de få styrker, som vi har i området, så er vi med til at sikre freden. Militære observatørmissioner er mange gange med til at deeskalere de hændelser, som ellers kunne eskalere og have alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen i områderne,” siger Per M. Nikolajsen.

 

Video: Simon Elbeck / Forsvaret

Selvom UNTSO har oplevet udfordringer og modstand gennem årene, har missionen fortsat med at arbejde for at fremme fred og sikkerhed i Mellemøsten. Missionen har tiltrukket sig opmærksomhed og støtte fra mange lande og enkeltpersoner, der anerkender betydningen af ​​at opretholde fred i regionen.

 

I dag står UNTSO fortsat over for mange udfordringer i arbejdet for at opretholde fred og sikkerhed i Mellemøsten. Konfliktniveauet er stadig højt, og der er fortsat mange spændinger og uenigheder mellem de stridende parter.

 

Dansk og polsk FN-observatør i Golanhøjderne

Foto: Simon Elbeck / Forsvaret