Den danske Fennechelikopter er ankommet til den spanske base og står klar til at flyve sin første mission langs EUs grænser i Gibraltarstrædet den 14. juni. Foto.

Den danske Fennec-helikopter er ankommet til den spanske base og står klar til at flyve sin første mission langs EUs grænser i Gibraltarstrædet den 14. juni. Foto: Eskadrille 724 / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

En dansk Fennec-helikopter er igen blevet indsat i Middelhavsområdet ved Gibraltarstrædet for at imødegå grænseoverskridende kriminalitet. Helikopterens besætning indgår i EUs fælles grænseagentur FRONTEX, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

Danmark har siden 2015 regelmæssigt haft udsendt tilsvarende bidrag til flere forskellige områder i Middelhavsregionen. Foruden luftbårne kapaciteter som overvågningsfly og helikoptere, har danske patruljeskibe og specialkøretøjer også været indsat for at overvåge EUs ydre grænser. Hovedopgaven for bidragene har i alle tilfælde været at  detektere, identificere og rapportere om illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet i de udpegede operationsområder.

 

Opgaverne bliver gennemført for at assistere de lokale myndigheder og det er de lokale myndigheder, der leder og koordinerer missionen i operationsområdet. Under den igangværende udsendelse ved Gibraltarstrædet er den danske helikopteren udstationeret på en spansk base, og indsættelsen sker i samarbejde med den spanske kystvagt.

 

De danske enheder udsendt i regi af Frontex har i adskillige tilfælde opdaget både illegale migranter og smuglerbåde med store mængder narkotika på vej mod Europa.

 

Fennechelikopter på vej på opgave.

Fennec-helikopter på vej på opgave. Foto: Forsvaret

Fennec-helikopterne fra Eskadrille 724 har tidligere været i området ved Gibraltarstrædet, men har også været indsat i Slovakiet og Grækenland. Opgaven er således ikke ukendt for besætningerne ombord, og ligger i tråd med deres hjemlige opgave, som blandt andet også består i at assistere de hjemlige danske myndigheder med overvågning og kriminalitetsbekæmpelse.

 

Det danske helikopterbidrag er udsendt til Spanien frem til udgangen af november i år.

Fakta

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

Frontex, hvis operationsområde inkluderer Europas ydre grænser, håndterer bl.a. migrationen fra Nordafrika til Europa samt migration fra Mellemøsten.