Finske soldater på øvelse i Lapland i maj 2023

En gruppe finske soldater under øvelse Northern Forest 2023. Øvelsen omfattede omkring 6500 soldater fra Finland, Sverige, Norge, USA og Storbritannien. Foto: Antti Hintikka

Af Forsvarskommandoen

 

Delegationer fra de nordiske lande mødes torsdag og fredag på Kastellet i København for at kickstarte Danmarks formandskab for det nordiske forsvarssamarbejde, Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Formandskabet løber i hele 2024.

 

Med Ruslands invasion af Ukraine, og de øgede afledte spændinger i Danmarks nærområde, er det nordiske samarbejde blevet både politisk og militært højaktuelt. Derfor samarbejder de nordiske lande nu i stigende grad om at styrke det operative samarbejde, styrke regionens beredskaber, beskytte kritisk infrastruktur, overvåge Østersøen og Arktis samt udvikle de nordiske forsvarsindustrier.

 

Dansk formandskab

’Kick-off’ for det danske formandskab igangsætter arbejdet med de danske prioriteter for NORDEFCO i 2024.

 

På det militære område indebærer det blandt andet konkrete indsatser for at styrke den nordiske operative koordination under et fælles forsvarskoncept, udvikle fælles træning og øvelser og øge samarbejdet på det forsvarsindustrielle område.

 

Resultatet skal være et mere operativt NORDEFCO, som i højere grad synkroniserer de nordiske landes militære aktiviteter, så man udnytter alle landes kapaciteter bedst muligt i opgaveløsningen i hele Norden.

 

I juni måned præsenterede de nordiske forsvarsministre en fælles ’Vision 2030’ for forsvarssamarbejdet, og det er nu det danske formandskabs rolle at påbegynde realiseringen af visionens mål, der bidrager til at styrke hele Nordens forsvarsprofil.

 

En ny æra for nordisk forsvarssamarbejde

Med forventningen om at alle nordiske lande i løbet af 2024 vil være NATO-mellemmer, er Danmarks formandsskabsperiode også starten på en ny æra i nordisk forsvarssamarbejde. Den indtræder efter Finlands optagelse i NATO i april 2023, og når Sverige efter al forventning bliver optaget i 2024.

 

Med alle nordiske lande som NATO-allierede vil mulighederne for nordisk samarbejde på forsvarsområdet blive styrket markant og øge mulighederne for koordinerede nordiske aktiviteter i NATO-regi.

 

En gennemgående prioritering for arbejdet under det danske formandskab er at justere de nordiske forsvars processer til NATOs processer.

 

Læs mere om det nordiske forsvarssamarbejde i den nye udgave af Forsvarets medarbejdermagasin, Honnør. 

NORDEFCO

  • NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) består af de fem nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.
  • NORDEFCO blev oprettet i 2009, hvor det samlede og erstattede en række tidligere samarbejdsfora (NORDAC, NORDCAPS og NORDSUP
  • I 2024 har Danmark formandskabet, som årligt roterer mellem medlemmerne (med undtagelse af Island).
  • Med nyligt finsk NATO-medlemsskab og forventningen om Sveriges optagelse i NATO i 2024 har de nordiske landes ledere besluttet at styrke og synkronisere forsvarssamarbejdet yderligere.
  • Formålet er at styrke nordisk samarbejde, herunder styrket operativt samarbejde, militær træning og aktiviteter, militær forsyningssikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur.