Flyvestation Skrydstrup

Flyvestation Skrydstrup. Foto: Forsvaret

Af Flyverkommandoen

Forsvaret vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for justeringsforslag og fejlkilder, som brugere har opdaget og indsendt. Det har været med til at styrke systemet, og vil forventeligt resultere i et mere fuldendt produkt i driftsfasen.

Dog er det væsentligt at pointere, at der er tale om et komplekst og højteknologisk system, hvor fejlkilder kan opstå i takt med driften. Ligeledes vil systemet i perioder være midlertidigt ude af drift som konsekvens af vedligehold, kalibrering af mikrofoner o. lign.

Såfremt disse perioder skulle give anledning til spørgsmål, vil vi henstille til at kontakte F-35 kontoret via e-mail: FES-KTP-F35KONTORET@mil.dk.

Du kan læse mere om flystøjsovervågningssystemet, Skrydstrup Flight Tracker og udlån af mobile målestationer her: https://www.forsvaret.dk/da/skrydstrupstoejmaaling/