Den Kongelige Livgarde.

Den Kongelige Livgarde træner i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag. Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret skal være for dem, der kan og vil. Det handler ikke om, man er mand eller kvinde eller høj eller lav. Det handler om evnen til at løse opgaven.

 

Derfor afskaffer Forsvaret nu de særlige højdekrav ved Den Kongelige Livgarde. Kravene har indtil nu været, at mænd minimum skulle være 175 centimeter høje og kvinder 169 centimeter høje for at gøre tjeneste ved Den Kongelige Livgarde.

 

Den Kongelige Livgarde

Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

”De hidtidige højdekrav ved Den Kongelige Livgarde giver ikke operativ mening. Derfor fjerner vi dem. Der skal ikke være særlige krav til højde, hvis det ikke er operativt begrundet.” siger chefen for Hærkommandoen Gunner Arpe Nielsen.

 

Lige muligheder for ansøgere

En anden årsag til at højdekravet fjernes er, at det ikke gav lige mulighed for optagelse mellem kønnene, da højdekravet for mænd lå under landsgennemsnittet, mens det for kvinder lå over landsgennemsnittet.

 

”Vi ønsker, at der selvfølgelig skal være lige muligheder for at søge ind. Forsvaret og herunder Den Kongelige Livgarde er for dem, der kan og vil,” siger Gunner Arpe Nielsen.

 

Ændret krav fra 2024

Man vil allerede i løbet af 2024 på Forsvarets Dag kunne melde sig til tjeneste ved den Kongelige Livgarde under de ændrede vilkår.

 

Men da indkaldelsesholdene til Den Kongelige Livgarde for 2024 allerede er fyldt godt op, og da der i forlængelse af de afskaffede højdekrav skal fremstilles uniformer og udrustning til personer på under 169 centimeter, vil man tidligst i 2. halvår 2025 se indkaldelseshold, der er omfattet af den nye praksis.

 

Fakta:

Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde indgår i sikkerhedsberedskabet ved de kongelige palæer og løser derudover opgaver af ceremoniel karakter.

 

Det er generelt afgørende, at soldater er fysisk robuste og i god form og kan løse de operative opgaver.

 

Læs mere om Forsvarets helbredskrav her.