Sikkerheden er i højsædet, når skibene manøvrerer tæt på hinanden. En vigtig opgave er eks. at give afstandsmeldinger så skibet kan positioneres sikkert.

Sikkerheden er i højsædet, når skibene manøvrerer tæt på hinanden. En vigtig opgave er eks. at give afstandsmeldinger så skibet kan positioneres sikkert. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Den danske fregat Niels Juel, som er indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, indledte ugen med havneophold i Southampton. Niels Juel er nu næsten halvvejs i sin deployering og opholdet blev blandt andet brugt til udskiftning i dele af besætningen. Der har eksempelvis været udskiftning blandt helikopterpersonellet for at optimere træningen af helikopteroperationer i et maritimt miljø og skibet har sagt farvel til et hold kadetter og taget imod et nyt.

 

Under opholdet i Southampton blev den tyske genforeningsdag behørigt markeret med flag over toppene, idet flagskibet for NATO’s stående flådestyrker i øjeblikket er tysk. Fotos: Mathias Christensen

Under opholdet i Southampton blev den tyske genforeningsdag behørigt markeret med flag over toppene, idet flagskibet for NATO’s stående flådestyrker i øjeblikket er tysk. Fotos: Mathias Christensen / Forsvaret

På broen justerer vagtchefen kontinuerligt skibets kurs og fart for at holde en korrekt position. Den taktiske kommunikationsgast forrest i fotoet sikrer, at skibene er i kontakt.På broen justerer vagtchefen kontinuerligt skibets kurs og fart for at holde en korrekt position. Den taktiske kommunikationsgast forrest i fotoet sikrer, at skibene er i kontakt. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Efter afgang fra Southampton er der atter blevet trænet i diverse øvelser i flådestyrken og internt i skibet. Evnen til at genforsyne til søs er helt essentiel for flådestyrker. Dette kan også trænes uden brug af et tankskib, og er blevet indøvet flere gange i den forgangne uge. Dette sker ved, at skibene overfører poser til hinanden via en line imellem skibene. Procedurerne er de samme, som når skibene skal tanke, men i stedet for dieselolie udveksler besætningerne gaver og samleobjekter. Besætningen har derfor haft lejlighed til at stifte bekendtskab med tyske og hollandske specialiteter. Manøvrerne er komplekse og skibene manøvrerer med afstande på under en halv skibslængdes afstand. Derfor er det vigtigt, at de forskellige poster på dækkene og broen har trænet procedurerne, så sikkerheden er i top – også når vejret er udfordrende.

 

Niels Juel sejler forbi efter at have ligget på siden af den hollandske fregat Tromp. Bagved ligger den tyske fregat Hessen som livreddervagt i tilfælde af, at personel skulle falde over bord under manøvren.

Niels Juel sejler forbi efter at have ligget på siden af den hollandske fregat Tromp. Bagved ligger den tyske fregat Hessen som livreddervagt i tilfælde af, at personel skulle falde over bord under manøvren. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Ugen har budt på øvelse, træning i basale færdigheder og uddannelse og træning i Kamp fra stilling.

 

Særligt kamp fra stilling har haft fokus.

Der er blevet trænet selve kampen, samt indbrud og rensning af løbegange. De ukrainske soldater er meget engagerede, aggressive og de demonstrerer høj motivation i opgaveløsningen. Fotos: Forsvaret

Træningen er hård, og de danske instruktører justerer hele tiden presset, så der ikke opstår skader på grund af træningen.

 

Der blev som afslutning på ugen gennemført en ”stress-bane.” Formålet var at lade de ukrainske soldater gennemføre førstehjælp i et stressende og uvant miljø. Soldaterne deltog i makkerpar og blev præsenteret for forskellige meget realistiske momenter. Amputationer, tarmfremfald, kraftige blødninger m.m. Soldaterne gennemførte banen med godt resultat og den forudgående uddannelse blev anvendt.

 

Det gode samarbejde med det ukrainske førerpersonel fortsætter og de danske instruktører får ros for deres faglighed og professionelle tilgang til opgaven.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 60 ture i Bagdad-området, fordelt på 23 ture i den internationale zone og 37 i det øvrige Bagdad.
Ugen har budt på stor travlhed hos sikrings- og eskortekompagniets soldater, da soldaterne på skift skal hjem på leave og opgaverne roteres.

 

Desuden har der været besøg fra den hjemlige logistiske støtte til missionen for at skabe de bedst mulige forhold for den hjemtagning, der skal finde sted i starten af næste år.  

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.