KFOR

Hjemmeværnet overtager bevogtningsopgaven i Kosovo. Billedet er fra 2019. Foto: Lærke Weensgaard / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Siden august 2013 har danske soldater stået for bevogtningen i Camp Marechal De Lattre de Tassigni ved Novo Selo i Kosovo. Bidraget består af cirka 35 soldater, der har lavet adgangskontrol og patruljeret på basen.

 

Denne opgave overgår nu til Hjemmeværnet, som i foreløbig to år skal opstille, uddanne og udsende personel til at løse opgaven.

 

”Det er helt oplagt, at Hjemmeværnet overtager opgaven fra Hæren, der er hårdt presset af udsendelser. Bevogtning er en kerneopgave for Hjemmeværnet, der også har haft ansvaret i Kosovo tidligere,” siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Hæren har siden efteråret kontinuerligt haft mere end 1000 mand udsendt til Estland og Letland, og det har trukket hårde veksler på personellet. Frigørelsen fra den permanente tilstedeværelse i Kosovo kommer ikke til at frigøre kræfter til yderligere internationale opgaver, men det vil give Hæren lidt mere luft i planlægningen.

 

”Vi har et tæt og godt samarbejde med Hjemmeværnet, og vi giver trygt denne opgave videre. Overdragelsen af opgaven giver os mulighed for at fokusere endnu mere på at opbygge, træne og forberede på andre opgaver,” siger generalmajor Gunnar Arpe Nielsen, der er chef for Hærkommandoen.

 

I hjemmeværnet bliver der taget godt mod opgaven, som Hjemmeværnet tidligere har løst fra 2011 til 2013. Den passer godt ind i deres opgaveportefølje, og de har ressourcer til at løse den.

 

”Hjemmeværnet er en vigtig del af det samlede danske forsvar, og vores primære opgave er at støtte forsvarets opgaver nationalt, men også internationalt når det giver mening. Hjemmeværnets kernekompetence er bevogtning, og derfor kan vores soldater i perioder overtage bidraget i Kosovo og frigøre Forsvarets soldater til andre opgaver,” siger generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet.

 

Ud over bevogtningsopgaven på Camp Marechal De Lattre de Tassigni er Danmark til stede med tre stabsofficerer og tre befalingsmænd i hovedkvarteret i Pristina. Denne opgave bliver fortsat løst af fast personel fra Forsvaret.

 

KFOR

Foto: Lærke Weensgaard / Forsvaret