Det har rumlet i Oksbøl øvelsesterræn hele ugen, hvor Panserbataljonen Jydske Dragonregiment har certificeret nye delingsførere til 2. kampvognseskadron med Leopard 2A7.

2.600 soldater og 14 opgraderede 2A7 kampvogne deltager på øvelse Brave Lion, hvor 1. Brigade skal træne angreb, forsvar og det indbyrdes samvirke mellem brigadens enheder. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

 

For første gang i tre år vil Oksbøl Skyde- og øvelsesterræn genlyde af kampvognenes metalliske rumlen, når 2600 soldater fra 1. Brigade i perioden 18. - 29. september skal træne deres samvirke i forskellige kampscenarier. 14 opgraderede Leopard 2A7 kampvogne deltager og det bliver debut for den moderniserede kampvogn på Brave Lion. Chefen for 1. Brigade brigadegeneral Anders Berg Olesen ser frem til at have, brigadens enheder samlet og at have kampvognene med igen.

 

”Vi har savnet at have kampvognene med. Det betyder, at 1. Brigade bedre kan arbejde hen imod målet om at være en deployerbar brigade, der kan bruges i NATO-operationer. Samtidig giver den opgraderede kampvogn 1. Brigade mere ildkraft,” siger brigadegeneral Anders Berg Olesen.

 

1. Brigade er Hærens største landmilitære kapacitet og bidragsyder til NATOs kollektive forsvar. 1. Brigade forbereder sine enheder og soldater til at kunne planlægge, gennemføre og vinde kampoperationer mod en jævnbyrdig modstander, hvis en konflikt skulle bryde ud.

 

Ud over enhederne fra 1. Brigade deltager et litauisk mekaniseret infanterikompagni på øvelsen og bl.a. Hjemmeværnet indtager rollen som 1. Brigades modstander ved Brave Lion.

 

Brave Lion 2022. Certificering af næste hold til Letland. Livgarden.

Soldater fra 1. Brigade på sidste års udgave af Hærens største øvelse. Foto: Maria Sejr / Forsvaret

Allied Spirit 25 bliver en vigtig milepæl

Brave Lion har til formål at træne 1. Brigades enheder og føringsinstallationer i de taktiske discipliner angreb og forsvar. Derudover er øvelsen en vigtig forberedelse frem mod øvelse Allied Spirit 2025 i Tyskland, hvor 1. Brigade skal gennemgå en vigtig forløbskontrol og hvor bl.a. udenlandske kontrollanter skal bedømme 1. Brigades fremskridt mod at blive en fuld operativ og deployerbar brigade, der kan anvendes i NATO-operationer.

 

”Et godt resultat ved Allied Spirit 2025 vil betyde, at 1. Brigade er tættere på det målet om at være en deployerbar brigade, der kan indsættes i NATO-operationer og styrke NATOs afskrækkelse af Rusland. Årets Brave Lion øvelse er en rigtig god mulighed for at forberede os på Allied Spirit 2025, fordi alle 1. Brigades soldater er med på øvelsen og vi kan træne samvirket mellem enhederne. Et godt samvirke er en af de afgørende faktorer for om man får succes på kamppladsen,” slår brigadegeneral Anders Berg Olesen fast.

 

Foruden Brave Lion 2023 bliver øvelserne Allied Spirit 2024 og Brave Lion 2024 vigtige generalprøver til forløbskontrollen ved Allied Spirit 2025.

 

Digitalt føringskoncept i 1. Brigade

En af de discipliner 1. Brigade vil blive bedømt på ved Allied Spirit 2025 er hvor hurtigt den kan reagere, når der opstår en mulighed eller kommer en udfordring på kamppladsen. For at kunne tage hurtige beslutninger og have overblik over kamppladsen har brigadegeneral Anders Berg Olsen og brigadens bataljonschefer stor hjælp af det nye digitale føringskoncept.

 

”1. Brigades digitale Battle Management System er nu i stort rullet ud til alle brigadens bataljoner og det betyder, at brigaden kan kommunikere og koordinere sine operationer hurtigt og mere effektivt. 1. Brigades føringsinstallationer sætter brigadens enheder i stand til at kunne reagere hurtigt på kamppladsen og det kan være med til at afgøre udfaldet af kampen,” siger brigadegeneral Anders Berg Olsen.

 

For nylig gennemførte 1. Brigade øvelse Green Lion, der fokuserede på det digitale føringskoncept. Brigadegeneral Anders Berg Olsen forventer, at han og brigadens andre førere ved Brave Lion vil fortsætte med at gøre sig erfaringer med det digitale føringskoncept og dygtiggøre sig i brugen af det.  

 

Medier er velkomne til at besøge øvelsen.

 

Kontakt 1. Brigades Public Affairs Officer kaptajn Nikolaj Thide på telefon 20807559 eller 1BDE-PAO@mil.dk.

Følgende enheder deltager i Brave Lion 2023

Fra 1. Brigade

 • I Panserinfanteribataljon / Den Kongelige Livgarde (I/PNINFBTN/LG)
 • I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet (I/PNINFBTN/GHR)
 • II Panserinfanteribataljon / Jydske Dragonregiment (II/PNINFBTN/JDR)
 • 1. ISR-bataljon / Efterretningsregimentet (1 ISRBTN/EFR)
 • 1. Artilleriafdeling / Danske Artilleriregiment (1AA/DAR)
 • 1. Panseringeniørbataljon / Ingeniørregimentet (1/PNIGBTN/IGR)
 • 1. Logistikbataljon / Trænregimentet (1/LOGBTN/TRR)
 • 1. Føringsstøttebataljon / Føringsstøtteregimentet (1/FØSTBTN/FSR)
 • 1. Militærpolitikompagni / Trænregimentet (1MPKMP/TRR)
 • En kampvognseskadron fra I Panserbataljon / Jydske Dragonregiment (I/PNBTN/JDR)

Andre enheder

 • 2. Military Intelligence bataljon/ Efterretningsregimentet
 • 3. Konstruktionskompagni og CBRN-kompagni fra Ingeniørregimentet
 • Hjemmeværnet
 • Litauisk mekaniseret infanterikompagni
 • Kontrolsektionen, Hærkommandoen