Dansk IKK i letland

Let maskingeværskytte og IKK under skarpskydningsøvelse i Letland. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De danske instruktører i England har haft en velfortjent pause, inden de klargjorde til ankomst af næste rotation af ukrainske rekrutter søndag aften.

 

Mandagen i den forgange uge blev brugt på afsluttende parade for de nyuddannede ukrainske soldater, og med en velsignelse fra feltpræsten blev de sendt afsted med busser. Efterfølgende blev al dansk materiel, udrustning og køretøjer vedligeholdt, før alle kunne holde fire dages velfortjent pause. Lørdag morgen mødte de danske instruktører ind igen, for at klargøre til det næste hold. Der blev gennemført evaluering og klargøring inden modtagelse af de ukrainske rekrutter.

 

Søndag aften landede 180 nye ukrainske rekrutter i lejren hos danskerne. Næste morgen klokken 6 blev der taget hul på første uddannelsesdag.

 

De danske instruktører er motiverede for at uddanne endnu en omgang ukrainske rekrutter, og alle er klar på at levere en top-tunet uddannelse.

 

Udlevering af materiel til Ukrainske rekrutter i England.

Udlevering af materiel til Ukrainske rekrutter, når de kommer til England. Foto: Forsvaret

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

DANCON har haft travlt med at gøre kampvogne, materiel og soldater klar til at tage hjem til Danmark.

 

Den store nedpakning af materiel og nedvask af køretøjer er næsten blevet afsluttet i løbet af ugen. Alle køretøjer er i løbet af ugen blevet vasket fuldstændigt, så de ikke kan medbringe jordrester med sig hjem. Det sker primært for at sikre, at dansk landbrug ikke bliver ramt af sygdomme, som kan blive transporteret med hjem. I løbet af ugen har dyrlægen været forbi for at kontrollere, at alt går efter forskrifterne.

 

Samtidigt har soldaterne pakket det meste af materiellet i containere, så både køretøjer og al vores grej kan blive klar til at blive sejlet hjem. Der er også oprettet et militært sikret område på havnen i Paldiski. Da transport er begrænset kan man ikke bare flytte hele DANCON ned til et skib i et ryk. Det tager mange ture frem og tilbage og tager ca. en uges tid. I det tidsrum er der derfor behov for at opmagasinere køretøjer og materiel i havneområdet, hvilket kræver sikring.

 

Mission Update fortsætter efter billederne.

 

På havnen tager specialister fra Forsvarets Joint Movement and Transport Organisation sig af det praktiske, mens det estiske forsvar står for bevogtningsopgaven på havnen. For at have kapacitet til at flytte alle containere og de tunge kampvogne, har den danske kampgruppe i Letland støtte og har sendt både tung transport og en transportdeling op for at hjælpe til.

 

I et halvt år har danske Leopard 2A7-kampvogne været udsendt i Estland. Her kan du møde en af soldaterne og høre ham fortælle om kampvognen. 

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonen har i den forgange uge gennemført en skydeperiode med fokus på enhedsskydninger i gruppe- og delingsramme samt samvirke med andre enheder. 

 

Panserinfanterikompagniet har planlagt og gennemført en skarpskydning med panserinfanteridelingen i angreb. Skydningen blev støttet af kompagniets infanterikampkøretøjer, en panseringeniørgruppe, artilleriobservatører, ambulancegrupper og drone-sektionen. Skydningen blev tilrettelagt af kompagniets infanterilærer, som en del af hans funktionsuddannelse.

 

Det mekaniserede infanterikompagni har gennemført delingens fremrykning med skarpskydning i uoverskueligt terræn. En øvelse, der ikke er mulighed for at gennemføre i Danmark.

 

Stabskompagniet har støttet skydningerne med panseringeniørgrupper, der har sprængt pigtråds- og minehindringer med rørladninger.

 

Panseringeniørerne har desuden gennemført eksplosiv indtrængen igennem husmur, hvor der blev gjort gode erfaringer med denne type sprængning. Sanitetsdelingen har evakueret sårede momenter under øvelserne. Og så har opklaringsdelingen gennemført en venskabsskydning med lettiske soldater, hvor de kunne skyde med hinandens våben.

 

Mission Update fortsætter efter billederne.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Iden forgange uge har Sikrings- og Eskortekompagniet gennemført 38 kørsler i Bagdad-området, 8 kørsler i den international zone, og der har været 3 aflyste kørsler. Dette ligger inden for den vante ramme, og der ses ingen udfordringer for opgaveløsningen for nuværende.

 

Ugen har desuden budt på medaljeparade for de dele af NMI-staben der står til at skulle forlade missionen. Fra det danske bidrag til NMI deltog udenrigsministeriets rådgiver for den irakiske regering inden for området ”Women, Peace and Security, samt det samlede hold fra det danske kommunikationsmodul(DCM-E), der alle kunne modtage deres velfortjente medaljer under en skyfri himmel. Begivenheden blev anført af chefen for NMI generalløjtnant Giovanni Iannucci fra Italien.

 

Parade i Irak under medaljeoverrækkelse

 

Paraden tiltrak sig et talstærkt publikum, og blev blandt andet overværet af de dele af det danske bidrag, der ikke var indsat, samt den polske og lettiske deling der også indgår i det danske Sikrings- og Eskortekompagni.

 

DCM-E er normalvis hjemmehørende på kasernen i Haderslev men har været udsendt til støtte for NMI siden november 2022, og har i den periode sikret signalforbindelserne fra missionen og ud i verden.

 

overrækkelse af medalje

Generalløjtnant G. Iannucci overrækker NATO-medaljen til udenrigsministeriets rådgiver som tak for indsatsen.

En tysk brigadegeneral overrækker medaljer til to operatører fra det danske kommunikationsmodul.

En tysk brigadegeneral overrækker medaljer til to operatører fra det danske kommunikationsmodul.

Vi ønsker tillykke med medaljen, tak for nu og god tur hjem til dem alle.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force Base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er, primært gået med vagter for operatørerne. Der køres stadig en del krydscertificeringer blandt operatørerne i Kingpin for på den måde at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen.

 

Dette påvirker også dansk personel som enten har færre vagter, eller skal krydscertificeres for at kunne bemande andre positioner.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.