Hver dag kl. 0900 holdes der et minuts stilhed for de ukrainere, der har mistet livet i krigen indtil nu.

Hver dag kl. 0900 holdes der et minuts stilhed for de ukrainere, der har mistet livet i krigen indtil nu. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De danske soldater i Storbritannien har modtaget et nyt hold ukrainske rekrutter, som hen over de næste fem uger skal transformeres fra civile til soldater.

 

Den forgangne uge har de danske instruktører omskolet de ukrainske rekrutter til det våben, de skal anvende under deres træning i England. Våbnet er blevet samlet og adskilt et utal af gange, og procedurer for ladning, af- og genladning samt kontrol af geværet er blevet øvet igen og igen.

 

Danske instruktør gennemfører sigteøvelser med rekrutterne.

Danske instruktør gennemfører sigteøvelser med rekrutterne.

Der er også blevet gennemført øvelse i terrænnet, hvor de ukrainske rekrutter er blevet uddannet i oprettelse af beredskabsområde, samt hvordan de skal tage vare på sig selv i felten. Øvelsen sluttede med reaktionsbaner for enkeltmand og makkerpar, hvor de ukrainske rekrutter skulle reagere på fjendens kampmidler.

 

Efter en hviledag søndag er uddannelsen blevet genoptaget mandag morgen, hvor emnerne er håndtering af trusler fra sprængstof, miner og bomber samt førstehjælp på kamppladsen.

 

Motivationen er høj ved rekrutter og instruktører, og der bliver leveret undervisning med høj kvalitet.

 

To danske instruktører klargør undervisning i afstandsbedømmelse og måludpegning.

To danske instruktører klargør undervisning i afstandsbedømmelse og måludpegning. Foto: Forsvaret

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har gennemført 40 kørsler i Bagdad-området. Fem kørsler i den international zone, og der har været fire aflyste kørsler. Dette ligger inden for den vante ramme, og der ses fortsat ingen udfordringer for opgaveløsningen.

 

Missionen er gået ind i sin anden måned, og det er tydeligt, at soldaterne løser deres opgaver med større sikkerhed og rutine.

 

Feltunderholdning i irak

Mandag var der besøg af US Air force Band, der diskede op med en bred vifte af musik. De konservatorieuddannede musikere har til opgave at levere feltunderholdning til alle amerikanske lejre og baser i Mellemøsten. Foto: Forsvaret

Det danske, lettiske og polske flag vajer over det danske sikrings- og eskortekompagnis område i Union III.

Det danske, lettiske og polske flag vajer over det danske sikrings- og eskortekompagnis område i Union III. Disse tre landes soldater står under dansk kommando i missionen. Foto: Forsvaret

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland.

Kampbataljonen har i den forgange uge gennemført afdelingsleddet uddannelse. Uddannelsen, der varede to dage og havde fokus på gennemførelse af handlebane i angreb efter opmarch. Alle bataljonens enheder havde del i øvelsen.

 

Derudover har Kampbataljonens enheder været på skydebanen, og så er der blevet igangsat hjemmeværnsinstruktørkursus for udvalgte konstabler.

 

4828: Soldater fra det mekaniserede kompagni under skarpskydning.

Soldater fra det mekaniserede kompagni under skarpskydning. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Logistikkompagniet samt Det Nationale Støtteelement har foruden daglig drift støttet eFP-bidraget med redeployering hjem til Danmark. Logistikkompagniet støttede med en konvoj, der bestod af lastvogne og soldater fra forsynings-, reparations- og transportdelingen.

 

Piranhaer under afdelingsledet uddannelse.

Piranhaer under afdelingsledet uddannelse. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Det danske stabsbidrag deltog med repræsentanter fra brigadestaben i den afsluttende uges certificeringsøvelse af Multinational Division Nord, der bl.a. fandt sted på Adazi Military Camp. Derudover bidrog stabsbidraget i brigadestabens klargøringsaktiviteter forud for afholdelsen af øvelse Mars Thunder Warrior.

 

Chefen for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen i letland

Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Chefen for Hærkommandoen generalmajor Gunner Arpe Nielsen (th.) har besøgt NFP Hold 2. Her overværer han en såkaldt FX-skydning med det mekaniserede kompagni, hvor man skyder med farvemarkering i stedet for løs eller skarp ammunition. 

 

Soldater fra det mekaniserede kompagni rykker frem under afdelingsledet uddannelse.

Soldater fra det mekaniserede kompagni rykker frem under afdelingsledet uddannelse. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I weekenden ankom bidragets materiel til Danmark og blev losset af skibe i henholdsvis Fredericia og Køge. Opgaven er dermed afsluttet for de cirka 160 soldater, der de sidste seks måneder har udgjort det danske bidrag til missionen i Estland.

 

I marts 2022 sendte Forsvaret et bidrag på cirka 225 soldater til Estland, og efter seks måneder blev de afløst af det seneste hold på 160 soldater.

 

Også i 2018 og i 2020 var omkring 200 danske soldater udsendt til Estland som en del af NATOs multinationale styrke på 400 soldater i Polen og de baltiske lande.

 

Leopard 2A7 ankommer til Fredericia efter at have været udsendt til Estland

Foto: Stine Holbech / Forsvaret

Det seneste hold bestod af en kampvognseskadron med 14 Leopard 2A7 kampvogne, et logistikdetachement, et militærpolitibidrag samt et stabsbidrag, der indgår med funktioner i 1. multinationale estiske brigade og den britiske bataljonskampgruppe.

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er som vanligt primært gået med vagter for operatørerne. Der køres stadig en del krydscertificeringer blandt operatørerne i Kingpin, for således at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen og modstandsdygtighed ved eksempelvis sygdom.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.