ukrainere på øvelse UK

Oplæg til bevægemåder i terræn

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Det primære omdrejningspunkt for ugens uddannelse har været rekrutternes første øvelse. Øvelsens formål er dels at tilvænne de ukrainske rekrutter til at være i felten, oprette et beredskabsområde og klare sig i naturen med det de har i rygsækken. Derudover blev øvelsen også brugt til at lære, hvordan man bevæger sig og udnytter terrænet, hvordan man forholder sig overfor fjendtlig beskydning samt gruppens formationer. Øvelsen var velsignet med godt vejr, der gjorde læringsudbyttet lidt højere end det ellers kunne have været. Efter øvelsen er der blevet gennemført undervisning i, hvordan man forholder sig over for miner og andre eksplosiver. Derudover er der blevet bygget oven på den grundlæggende førstehjælpsundervisning fra sidste uge med mere komplekse skader og scenarier. Humøret er højt hos både rekrutter og instruktører og lærevilligheden er stor.NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

HKH nfp

HKH Kronprinsen holder tale for NFP-bidraget. Foto: N. Funder / Forsvaret

Bidraget har haft fokus på at få nedvasket og nedpakket kørertøjer og andet materiel med henblik på den kommende redeployering til Danmark.


Derudover har bidraget haft besøg af HKH Kronprins Frederik. HKH Kronprinsen blev modtaget af en dansk og multinational æreskommando på Adazi Military Base. Herefter besøgte Kronprinsen hovedkvarteret for den Multinationale Division Nord samt den lettiske brigades hovedkvarter, hvorunder det danske bidrag i Letland er underlagt kommandomæssigt.

HKH letland

HKH Kronprinsen vises rundt i Camp Valdemar. Foto: N. Funder / Forsvaret

Kronprinsens besøg fortsatte i Camp Valdemar, hvor der blev briefet om NFP-missionen af chefen for det danske bidrag, oberstløjtnant Thomas Lunau. Der blev fremvist dansk materiel og køretøjer, hvorefter besøget fortsatte ud i det nærliggende øvelsesterræn. Her havde Kronprinsen mulighed for at se de danske soldater gennemføre en infanterikonkurrence. Inden afrejsen havde Kronprinsen lejlighed til at tale til de udsendte danske soldater i Letland.HKH nfp

HKH kronprinsen modtages af et dansk æreskommando. Foto: N. Funder / Forsvaret

hkh nfp

HKH kronprinsen briefes om NFP-missionen i Letland. Foto: N. Funder / Forsvaret

dkmarchc

DANCON march i Letland. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Søndag den 23. april gennemførte bidraget DANCON march med deltagelse af mere end 800 soldater fra Danmark, Letland og andre NATO-lande. Soldaterne gik en rute på 25 kilometer til fordel for velgørenhed. Overskuddet fra DANCON Marchen vil bidrage til at organisere en sommerlejr for ukrainske børn i Letland.

dkmarch

DANCON march i Letland - Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

dkmarcjh

CH DANCON under DANCON march i Letland - Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret


NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad


I løbet af den seneste uge har Sikrings- og Eskortekompagniet kørt 27 ture i Bagdad-området, fordelt på én tur i den internationale zone og 26 i det øvrige Bagdad. Det relativt lave antal kørte ture sker, som i de foregående uger, som følge af Ramadan-højtiden. Det forventes at den kommende uge også vil være påvirket af dette, hvorefter det planlægges at komme tilbage til et mere normalt og noget højere operationsmønster.

Operatørbidraget – Shaw Air Force Base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, har bemandet positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

Sidste uge var den sidste for operatørbidraget. Du kan læse mere om hjemtrækningen her.

De operative vagter blev afsluttet mandag og onsdag var der faneceremoni som det officielle tegn på nedlukningen af bidraget, hvor også chefen for Air Control Wing deltog.

"Vi har som vores sidste gerning afholdt DANCON march i weekenden, da denne måtte udskydes en uge pga. tordenbyger over Shaw – marchen forløb uden problemer og satte et fornemt punktum for vores mission."