Den spanske fregat ESPS Blas De Lezo, der også deltog i øvelse Formidable Shield, udfører en ”front,” der er en hilsen til søs, hvor skibene passerer tæt forbi hinanden.

Den franske fregat FS Chevalier Paul hilser på Niels Juel ved at sejle tæt forbi, mens man også anvender brandslanger til at hilse med.

Af Forsvarskommandoen

 

Fregatten Niels Juel indsat i NATOs stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)

Fregatten Niels Juel har som led i indsættelsen i NATO’s stående flådestyrke (SNMG1) deltaget i øvelsen Formidable Shield, der er foregået vest for de ydre Hebrider og ved den nordligste del af Norge. Niels Juel har trænet anvendelse af fregattens sensorer i komplekse træningsscenarier med fly og skibe fra 13 forskellige nationer. Besætningen har blandt andet testet fregattens sensorer i forhold til supersoniske missiler.

 

Niels Juel er nu på vej til at samles med resten af skibene i SNMG1, der også har deltaget i øvelse Formidable Shield, men ikke i samme omfang som fregatten Niels Juel.

 

Den spanske fregat ESPS Blas De Lezo, der også deltog i øvelse Formidable Shield, udfører en ”front,” der er en hilsen til søs, hvor skibene passerer tæt forbi hinanden.

Den spanske fregat ESPS Blas De Lezo, der også deltog i øvelse Formidable Shield, udfører en ”front,” der er en hilsen til søs, hvor skibene passerer tæt forbi hinanden. Foto: Søværnet

Flot solnedgang på vej østover i Nordsøen efter øvelse Formidable Shield. Foto: Søværnet

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 62 ture fordelt på 26 i den internationale zone og 36 i det øvrige Bagdad.

 

Sikrings- og eskortekompagniet kører med et relativt højt aktivitetsniveau, og forventningen er, at det fortsætter i det leje den næste tid. Samtidig er et spansk sikrings- og eskortekompagni ved at gennemføre rotation af deres soldater, og det danske kompagni støtter de nye kolleger lidt ekstra, til de nye folk er kommet helt på plads.

 

Ud over udskiftning af de spanske soldater er der også udskiftning på øverste chefniveau i missionen. Den italienske generalløjtnant G. Ianucci afløses i denne uge efter cirka halvandet år som chef for missionen, hvorefter den spanske Generalløjtnant J. A. A. Martinez overtager kommandoen. For det danske personel i missionen forventes det ikke at medføre egentlige ændringer i forhold til opgaver og procedurer, men der er naturligvis en forventningsfuld stemning blandt soldaterne i forhold til den kommende periode.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Fregatten Niels Juel er fra slutningen af februar til slutningen af maj indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01. Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).