De danske soldater stillede op langs vejen mod hovedvagten og gjorde honnør, da busserne med de uddannede, ukrainske soldater passerede hovedvagten på vej hjem.

De danske soldater stillede op langs vejen mod hovedvagten og gjorde honnør, da busserne med de uddannede, ukrainske soldater passerede hovedvagten på vej hjem. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Niels Juel har i denne uge deltaget i øvelse Northern Coasts. Øvelsen gennemføres i Østersøen og der deltager 12 NATO-lande og en partnernation. Ud over Niels Juel deltager også fregatten Peter Willemoes.

 

Den praktiske del af øvelsen startede mandag med fælles afgang fra Riga, og allerede ved udsejlingen fra Riga gik den første øvelse i gang, hvor flådestyrken trænede at imødegå truslen fra mindre, hurtigtgående fartøjer.

 

I den forgangne uge er der derudover blevet afholdt en lang række forskellige øvelser og aktiviteter.

 

I den kommende uge vil øvelserne tage udgangspunkt i et samlet scenarie, der giver mulighed for at træne beslutningsprocesser under en tiltagende krise. Når øvelsen i sin helhed er sat sådan sammen, optimerer det træningsudbyttet for de enkelte skibe samtidig med, at de operative beslutningsprocesser kan trænes.

 

Mission Update fortsætter efter billederne.

 

Denne uges øvelser indeholdt såvel ekstern som intern træning. Ekstern træning har til formål at træne skibenes evne til at kommunikere og operere sammen som en flådestyrke. Dette kan eksempelvis være træning i at sejle i formation og taktiske øvelser, der styrker evnen til at forsvare sig imod trusler under vandet, på vandet og i luften.

 

Niels Juel og resten af flådestyrken har haft en ubåd, helikoptere og fly til rådighed. Flyene kan både hjælpe med at opbygge et billede over venlige enheder og modstandere og de kan simulere trusler som eksempelvis fjendtlige fly og missiler. Der er scenarier, som er simuleret af fly, og så er der scenarier, hvor skibenes kanoner kommer i anvendelse under skydeøvelser. Sidstnævnte kræver, at man har et fuldstændigt overblik over havet og luftrummet, så sikkerheden kan være i højsædet.  

 

Niels Juel fokuserer også på at øve internt i skibet under øvelsen. Det kan både være færdigheder, som er nødvendige for, at skibet kan fastholde evnen til operere sammen med de andre skibe – også i et kompliceret trusselsscenarie. Eksempelvis er der altid nyt personel, som skal trænes i deres opgaver. Derudover trænes de procedurer, som er nødvendige for, at Niels Juel kan operere sikkert. Dette er eksempelvis havari- og brandøvelser, hvor besætningen bekæmper brand og øver behandling og evakuering af tilskadekommet personel.

 

Niels Juel har også en helikopter med under hele udsendelsen. Derfor øver skibet og helikopterbesætningen også procedurer, så man kan håndtere, hvis helikopteren skulle komme i en nødsituation.

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De danske instruktører har nu sagt farvel til det seneste hold ukrainske rekrutter, som trænes i England.

 

Den afsluttende uge gennemførte ukrainerne de sidste taktiske skydninger, alt mens de danske instruktører overdragede virket til det nye danske hold 6.

 

Skydeperioden blev afsluttet med fine resultater og især de taktiske skydninger forløb over al forventning. Der var generelt et ’fint træf i målene’.

 

Den faglige betegnelse for den taktiske skydning er ’Gruppens kamp fra stilling’. Denne skydning er lavet således at gruppen bestående af 8 soldater starter med en kort bevægelse i terrænet, kaldet infiltration, ned mod skydeområdet.

 

Mission Update fortsætter efter billederne. 

 

Skydningen afsluttes med et førstehjælpsmoment, hvorefter skydningen er slut.

 

Torsdagen brugte soldaterne på at vedligeholde udrustning og pakning, og feltgudstjeneste med en britisk feltpræst og fredag var der afslutningsparade.

 

Helikopterbidraget til Frontex, Spanien

Forsvarets og politiets bidrag med Fennec-helikopter og mandskab er nu midtvejs i missionen i det sydlige Spanien omkring Gibraltar-strædet, indsat i Frontex-operationen benævnt Indalo, en operation, som ledes af det spanske politi Guardia Civil.

 

Helikopter indsat i Frontex.
Foto: Forsvaret

Opgaven er at observere og identificere illegale aktiviteter så som menneskesmugling, narkosmugling, ulovligt fiskeri og havforurening og rapportere dette til myndighederne, med fokus på menneskesmugling og narkosmugling.

 

Og mens disse opgaver giver resultater, har helikopterbesætningen også til opgave at assistere i eventuelle Search and Rescue-operationer, samt at blive indsat i et større område alt efter behov.

 

Dansk helikopter støtter med at få et civilt fartøj i området guidet hen til de to personer og deres havarerede fartøj.

Helikopteren kunne støtte med at få et civilt fartøj i området guidet hen til de to personer og deres havarerede fartøj. Foto: Forsvaret

Siden den sidste opdatering for tre uger siden har den danske Fennec-helikopter været indsat i forskellige redningsoperationer, blandt andet støtte med redning af to personer i en båd med motorproblemer. Helikopteren var på det tidspunkt på vej hjem fra en anden redningsopgave, da besætningen bemærkede fartøjet på afstand, hvor en af de to personer flagede med et stykke orange stof, hvilket indikerede behov for hjælp.

 

Flyvemarch i Frontex

Foto: Forsvaret

I Danmark har Flyvevåbnet for nylig holdt Flyvermarchen, en årlig team building march, som fremmer fællesskabet på tværs i Flyvevåbnet. Helikopter-detachementet deltog også i marchen, på distancen, med en march på i alt 20 kilometer. For at undgå den værste hede gik detachementet marchen klokken 5 om morgenen. 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet udsendt til Irak i NATO Mission Iraq har kørt 65 opgaver i Bagdad-området.

 

De er fordelt på 27 ture i den internationale zone og 38 i det øvrige Bagdad.