Ukrainske soldater på handlebane under uddannelsen i Storbritannien.

Ukrainske soldater på handlebane under uddannelsen i Storbritannien. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Efter afgang fra Southampton har Niels Juel opereret i Den engelske Kanal og Nordsøen. Som beskrevet i sidste Mission update, er der gennemført manøvreøvelser med de øvrige skibe i NATOs stående flådestyrker.

 

Flådestyrken havde også mulighed for at deltage i en hollandsk luftkrigsøvelse, hvor der også deltog danske F-16. Som luftforsvarsfregat var det en udmærket lejlighed til at træne skibets evne til at forsvare sig selv og andre skibe mod lufttrusler. Øvelsen er en af de største af sin art med ca. 30 fly, herunder F-16 og F-35.

 

Torsdag ankom styrken til Brest ved den franske atlanterhavskyst. Som en del af styrkens tilstedeværelsesopgave skiftes skibene til at afholde en reception om bord ifm. havneophold. Her inviteres civile og militære fra værtslandet. I Brest var det Niels Juels tur, som derfor fredag holdt en reception for 75 gæster og besætningsmedlemmer fra styrken. Hele skibet var involveret i forberedelserne og skibets logistikdivision sørgede for, at forplejningen var i top.

 

Ved ankomsten til receptionen stillede Niels Juel med en flagparade som velkomst.

Ved ankomsten til receptionen stillede Niels Juel med en flagparade som velkomst. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

helikopterhangaren dekoreret med lys og flag.

Til receptionen var helikopterhangaren dekoreret med lys og flag. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Niels Juel er blevet omdisponeret for at tilslutte sig den del at NATO’s stående flådestyrke, som opererer i Middelhavet. Det er kutyme, at et skib, der forlader en flådestyrke sendes godt afsted af flådestyrkens andre skibe.

 

Derfor gennemførtes en såkaldt Steam Pass. Her opstilles alle ledige besætningsmedlemmer på skibene med front mod hinanden, hvorefter skibet, der skal forlade styrken, sejler forbi. Manøvren er typisk forbundet med festlig flagføring, musik og lyssignaler, hvilket også var tilfældet denne gang.

 

Den hollandske fregat TROMP.

Den hollandske fregat TROMP. Her ses skibscheferne for de to skibe gøre front, hvilket traditionelt anvendes når skibe mødes eller tager afsked på havet. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Niels Juel tager afsked med det tyske flagskib HESSEN med de to besætninger opstillet.

Niels Juel tager afsked med det tyske flagskib HESSEN med de to besætninger opstillet. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

I umiddelbar forlængelse heraf satte Niels Juel kursen mod Middelhavet, og besætningen er nu i gang med at forberede integrationen med den nye flådestyrke, samt være klar til at bidrage til en eventuel evakueringsindsats, såfremt dette måtte blive besluttet.

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Særligt bykamp har haft fokus den seneste uge. Der er blevet trænet selve kampen, samt indbrud og rensning af hus. De ukrainske soldater er meget engagerede, aggressive og de  demonstrerer høj motivation i opgaveløsningen.

 

Ukrainske rekrutter på handlebane

Foto: Forsvaret

Der blev midt på øvelsen gennemført endnu en handlebane. De ukrainske soldater skulle gennemføre banen i et stressende, uvant miljø og i mørke. Det skete sektioner af 8, hvor soldaterne oplevede forskellige og meget realistiske momenter.

 

Ukrainske rekrutter på handlebane

Foto: Forsvaret

De ukrainske soldater gennemførte banen med godt resultat, hvor de anvendte den forudgående uddannelse. 

 

Ukrainske rekrutter på handlebane

Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 37 ture i Bagdad-området, fordelt på 16 ture i den internationale zone og 21 i det øvrige Bagdad.

 

Det relativt lave antal kørte ture i den seneste uge skyldes i stor grad en demonstration i Bagdad, som førte til samling af så store menneskemængder, at trafikken generelt var voldsomt påvirket af dette, og blandt andet derfor valgte man at aflyse kørsler om fredagen.

 

Den nye deling er kommet godt fra start, og har efterhånden fået rigtig godt forståelse for opgaveløsningen.

 

Angrebet fra Hamas mod Israel og følgerne af dette smitter også af på missionen i Bagdad, og der holdes kontinuerligt øje med udviklingen og påvirkningen på denne mission.

 

Mindesmærket ”Den ukendte soldats grav” placeret centralt i Bagdad

Foto: Forsvaret

Mindesmærket ”Den ukendte soldats grav” placeret centralt i Bagdad og opført af Saddam Hussein til minde om de soldater der døde i krigen mod Iran.

 

FN’s overvågningsmission i Mellemøsten (UNTSU)

Siden Hamas iværksatte deres terrorangreb på Israel lørdag den 7. oktober, har alle militære observatører været i konstant aktion – det gælder også de danske.


Indledningsvist var konflikten koncentreret omkring Gaza, hvor Hamas via luften, søen, landjorden og tunneller angreb omkring 30 mindre byer og kibbutzer i en afstand på op til 20 km fra Gaza, samtidigt med at de hele lørdagen sendte flere tusinde raketter ind over den sydlige del af Israel, hvor de ramte mål både i Tel Aviv og Jerusalem.

 

Senere har konflikten også involveret flere angreb fra Libanon.
I forbindelse med disse angreb fra både Libanon og Syrien har Israel svaret hårdt igen.


UNTSO’s primære opgave er at deltage i overvågning og rapportering om overholdelse af de våbenstilstandsaftaler, der er etableret mellem Israel og Libanon og Israel og Syrien.

 

UNTSO har ikke noget at gøre med Gaza eller Vestbredden.

 

UNTSO har konstant støttet både UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon og UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) i Golan med relevante observationer og rapporter, der danner grundlag for den konstante dialog der mellem FN og parterne (landene) i forsøget på deeskalere situationen og rapporterer til FN sikkerhedsråd.


Desuden sender forbindelsesofficerer i både Beirut, Damascus, Cairo og Tel Aviv-Amman daglige rapporter, der danner grundlag for UNTSO rapportering til FN Hovedkvarteret.


Alle observatører har mange gange i forbindelse med luftalarmer været i beskyttelsesrum, hvorfra man både kan mærke og høre, når det israelske Iron Dome system opfanger de indkomne raketter fra Gaza, Libanon og Syrien, hvoraf kun en lille del slipper igennem.


Alle er ved godt mod og fortsætter den militære rapportering af situationen, så FN’s sikkerhedsråd er opdateret og at missionscheferne har det mest relevante og præcise situationsbillede.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.