Under genforsyning til søs lettede Niels Juels helikopter og brugte anledningen til at tage nogle billeder af de to skibe. Foto:

Under genforsyning til søs lettede Niels Juels helikopter og brugte anledningen til at tage nogle billeder af de to skibe. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs stående flådestyrke i Middelhavet

Fregatten Niels Juel er ankommet til Middelhavet, hvor integrationen i NATO’s stående flådestyrke i Middelhavet er i fuld gang. Kort efter at være sejlet ind i Middelhavet, gennemførtes en genforsyning til søs med det italienske tankskib Stromboli. I den sammenhæng testede Niels Juel evnen til at gennemføre genforsyning og lette med skibets helikopter samtidig. Der er særlige krav til den vind, som skal blæse over dækket, for at en helikopter kan tage af under sikre forhold. Det er derfor en ekstra udfordring at koordinere genforsyning samtidig med helikopteroperationer. Begge operationer gik godt, og besætningen fik lejlighed til at udfordre sig selv ved at gennemføre operationerne på samme tid.

 

Under genforsyning til søs lettede Niels Juels helikopter og brugte anledningen til at tage nogle billeder af de to skibe.

Under genforsyning til søs lettede Niels Juels helikopter og brugte anledningen til at tage nogle billeder af de to skibe. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Under patruljen gennem Middelhavet har Niels Juel passeret Messinastrædet mellem Sicilien og Italiens fastland. Messinastrædet er kendt for en speciel tidevandsstrøm med mulige vanskelige bølgesystemer. Niels Juel oplevede dog en rolig og smuk morgen under gennemsejlingen, som forløb helt rutinemæssigt.

 

Der var høj sol og godt vejr ved både ankomst og afgang fra Souda Bay på Kreta. Det korte ophold gav mulighed for ombordtagning af proviant og nyt personel.

Der var høj sol og godt vejr ved både ankomst og afgang fra Souda Bay på Kreta. Det korte ophold gav mulighed for ombordtagning af proviant og nyt personel. Foto: Mathias Christensen

Der er også været afholdt et kort stop i Souda Bay på Kreta med henblik på at få materiel og personel om bord. Niels Juel nu klar til at operere sammen med NATOs stående flådestyrker tilsvarende styrker i Middelhavet efter overgangen fra de tilsvarende styrker i Atlanterhavet og Østersøen. Opgaven er uforandret; at forsikre NATOs allierede og afskrække potentielle modstandere mod enhver aggression. Samtidig er Niels Juel forberedt på at blive indsat med kort varsel, såfremt situationen i Mellemøsten udvikler sig, og der bliver behov for yderligere evakueringsindsats. 

 

 

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Ugen her har budt på mange forskellige oplevelser i lyset af den storpolitiske situation i Mellemøsten generelt. Humøret og gåpåmodet hos de danske soldater i Bagdad er dog stadig sundt, og smil er en stor og bekræftende del af hverdagen hernede.

 

Som resten af verdenen følger soldaterne med i, hvordan situationen udvikler sig, og den største udfordring er i øjeblikket ventetiden, der i øjeblikket opleves lang, og kampen mod rygtedannelse.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 40 ture fordelt på 23 ture i den internationale zone og 17 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 25 aflyste ture i alt.

 
Der er i sagens natur mange aflysninger i øjeblikket, da de mange usikkerheder også har en vis påvirkning på selve missionen. Soldaterne oplever heldigvis fortsat velvilje i samarbejdet fra irakisk side, og derfor køres der også til stadighed ganske mange ture. Ud over selve Sikrings- og eskortedelen er tiden ligeledes blevet brugt på forberedelserne til overdragelse af missionen til Hollænderne, for selvom dette kan synes langt ude i fremtiden, er det en stor opgave at hjemtage et dansk bidrag samt overdrage så stor en opgave til en anden nation.

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

De ukrainske rekrutter har været på skydeperiode og gennemført såkaldte stress-baner, hvor de lærer at reagere hensigtsmæssigt, mens de er udsat for de stressfaktorer, der findes på kamppladsen.

 

Træning af ukrainske soldater i Storbritannien

Ukrainske soldater udsættes for pres på såkaldte stress-baner. Foto: Forsvaret

Skydeperioden har haft fokus sikkerhed men især uddannelsesmål og påkrævede kontrol-skydninger. Rekrutterne har alle nået et tilfredsstillende niveau i løbet af de sidste fem uger.

 

Der er gennemført indskydning, enkeltmands-reaktionsbaner, skydninger på gruppeniveau og kamp fra stilling i dagslys og mørke.

 

Træning af ukrainske soldater i Storbritannien

Ukrainske soldater klipper et pigtrådshegn for at kunne komme videre. Foto: Forsvaret

De danske instruktører er meget tilfredse med det, de sammen med de ukrainske rekrutter har opnået på blot fem uger.

 

Stress-bane bestod af en knapt 1000 meter lang behændighedsbane, som pressede ukrainerne maksimalt, fysisk og psykisk. Der var levende momenter, passager, hvor de skulle krybe under pigtråd, kamplarm, røg med mere. Samtlige rekrutter gennemførte, selv om de var meget pressede. Danske instruktører løb med på banen for opbakning, fremdrift og sikkerhed. Der var kæmpe forløsning for alle, da mållinjen blev nået.

 

Træning af ukrainske soldater i Storbritannien

Kamp fra stilling er en vigtig disciplin for de ukrainske soldater inden de skal tilbage til kamppladsen i Ukraine. Foto: Forsvaret

Det danske bidrag har en godt samarbejde med det britiske samarbejdspartnere og de ukrainske førere, og fælles forståelse af faglighed og en professionel tilgang til opgaven letter det daglige arbejde.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke i Middelhavet.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.