Niels Juel sammen med det spanske tankskib Patiño og det græske orlogsskib Psara.

Niels Juel sammen med det spanske tankskib Patiño og det græske orlogsskib Psara. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fregat indsat i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Niels Juel er fortsat indsat i Middelhavet sammen med NATO’s stående flådestyrker. Dette betyder fortsat træning og samarbejde med de øvrige skibe i gruppen og træning af Niels Juels egen besætning.

 

Ugen begyndte med, at Niels Juel sammen med styrkens flagskib, det britiske orlogsskib Duncan, overførte materiel og proviant med anvendelse af Duncans helikopter. Denne manøvre kræver tæt koordination imellem de to enheder og helikopteren. Der er stærke kræfter på spil, når personellet på flydækket står få meter under en helikopter, hvilket stiller krav til træning og tilvænning.

 

Flydækbesætningen på Niels Juel fastgør en slænge med proviant på Duncans helikopter.

Flydækbesætningen på Niels Juel fastgør en slænge med proviant på Duncans helikopter. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Efter velgennemført overførsel af gods blev der traditionen tro givet front imellem Niels Juel og chefen for flådestyrken om bord i Duncan, da det var første gang, at de to skibe mødtes under indsættelsen i NATOs stående flådestyrker.

 

Chefen for Niels Juel anlægger front for Duncan og chefen for flådestyrken.

Chefen for Niels Juel anlægger front for Duncan og chefen for flådestyrken. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Der har også været fuld blus på den interne træning om bord. Rutinemæssigt har der været gennemført træning i sømandsskab. I den forgangne uge har der været særligt fokus på rutinering af fartøjsfører på skibets to gummibåde.

 

Operationer med gummibådene skal kunne gennemføres sikkert under mange forskellige forhold – også om natten. Endvidere er der gennemført rutinering af skibets skytter på de tunge og lette maskingeværer i både dagslys og mørke. Dette gennemføres rutinemæssigt så skytternes niveau fastholdes.

 

Niels Juel under genforsyning med sin helikopter på siden.

Niels Juel under genforsyning med sin helikopter på siden. Foto: Forsvaret

Sidst men ikke mindst blev der også gennemført endnu en genforsyning til søs, kaldet Replenishment at Sea (RAS). Denne gang sammen det spanske tankskib Patiño og det græske orlogsskib Psara.

 

Niels Juel er blevet ganske rutineret i at gennemføre RAS, men det er altid udfordrende, når det skal gennemføres med et nyt skib og besætning. Alt forløb efter planen, og da Niels Juel forinden havde sendt sin helikopter ud på en træningsøvelse, var der også mulighed for at få taget nogle billeder af de tre skibe.

 

Dette også mulighed for, at helikopterpiloten kunne træne manøvrer tæt på skibene.

 

Skytte afgiver ild med skibets tunge maskingevær i mørke.

Skytte afgiver ild med skibets tunge maskingevær i mørke. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De danske instruktører fra hold 6 i Storbritannien har netop hjemsendt deres første rotation ukrainske rekrutter, nu soldater.

 

Forud for hjemsendelsen holdte instruktør-holdet parade og en feltgudstjeneste. Det var en meget bevægende dag for alle, ukrainere såvel som danskere, selv om det danske personel gennem hele træningen har forsøgt at holde en naturlig social distance.

 

Opstilling inden ukrainske rekrutter forlader lejren

Alle instruktørerne tog traditionen tro opstilling ved udkørslen til lejren for at afgive en sidste honnør. Foto: Forsvaret

Der blev uddelt præmier for konkurrencer gennemført i forbindelse med uddannelsen og holdets bedste soldat blev udråbt til stor applaus og kampråb.

 

En sækkepibe-musiker går foran bus

Foran bussen marcherede en enkelt sækkepibe-musiker, hvilket er skotsk tradition. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Situationen i Israel og Mellemøsten generelt bliver fulgt opmærksomt af NATO Mission Iraq (NMI) og det danske kontingent soldater. Arbejdet fortsætter uden større ændringer, og de sædvanlige opgaver for stabe og sikrings- og eskortekompagniet løses som normalt.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 59 ture i Bagdad-området, fordelt på 17 ture i den internationale zone og 37 i det øvrige Bagdad.

 

Situationen og den mulige udvikling medfører nogle aflysninger i øjeblikket, da NMI og irakiske myndigheder alle er opmærksomme på, hvad der sker i Israel, og hvordan det kan påvirke situationen her i Irak. Det generelle indtryk er, at alle parter holder fast i opgaveløsningen, og ønsker samarbejde.

 

Fennec-helikopter og besætning til FRONTEX, Spanien

Siden den sidste mission update er vejret i Spanien blevet noget mere forblæst og regnfuldt. På trods af vejrliget sporer bidraget fortsat meget aktivitet på havet.

 

Inden for de næste dage vil nuværende besætning blive afløst på stedet af en ny besætning, så fokus er at forberede overdragelsen, så den nye danske besætning umiddelbart kan fortsætte arbejdet den kommende tid.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke i Middelhavet.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.