Flag på agterdækket af Niels Juel

Fregatten Niels Juel er hjemme i Korsør efter omkring to og en halv måneds indsættelse i NATO's stående flådestyrker. Foto: Mathias Christensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine - Storbritannien

I sidste uge blev der gennemført kamp fra stilling og indbrud i kampstilling m.m. Denne uge gennemførte vi kamp i by og har påbegyndt den afsluttende skydeperiode. Kamp i by er ligesom kamp fra stilling en af de mere komplicerede moduler, da kampen føres i flere dimensioner, og skudafstandene er korte.  Denne kampeksercits løfter altid motivationen på de ukrainske rekrutter – måske fordi det er blandt de farligste og mest dødbringende indsættelsesformer.  

 

Det er et kærkomment afbræk for øvelserne i skoven, og der har overordnet været et stort engagement og kampvilje.  

 

 

I forbindelse med bykampsmodulet blev der gennemført behændighedsbane i mørke med kamplarm, røg, ild og mineringer. Tempoet var højt, og de ukrainske soldater gennemførte i højt tempo og mod stor kampånd.

 

Behændighedsbanen blev afsluttet med udnævnelse af overkonstabel 1. grad ”Fern”, der blev udnævnt til korporal af chefen for træningsbidraget foran de godt 200 ukrainere. ”Fern” afsluttede udnævnelsen med et højt råb ”SLAVA UKRAINE” (ære til Ukraine), som resolut blev kvitteret med et samlet brøl ” HEROIAM SLAVA” (ære til heltene).

 

Dagen forinden havde ukrainerne gennemført stressbane i skoven. Det er en bane, som presser ukrainerne til det yderste, og det er vigtigt, at de holder sammen og hjælper hinanden. De danske instruktører deltager på lige fod og hjælper dem gennem banen ved behov; eksemplets magt er ét af de stærkeste.

 

Soldater på stressbane

Alle virkemidler anvendes for at stresse soldaterne under træningen. Foto: Forsvaret

Der har også i denne uge været besøg. Det er her, at de danske instruktører har mulighed for at møde deres hjemlige chefer. 

 

Træningsbidraget nærmer sig sin afslutning, så tiden til repetition er knap. Der er igen indøvet kamp fra stilling og indbrud. Denne gang var instruktionsanlæg skiftet ud med håndgravede stillinger i skoven. Et scenarie der i langt højere grad minder om den virkelighed, ukrainerne kan blive indsat i.

 

Førstehjælp (TCCC) og forhold over for miner, luremineringer, ammunition m.m. (CEO) bliver ligeledes indøvet og repeteret. Fagenes vigtighed kan ikke undervurderes, og opmærksomheden blandt ukrainerne er stor.

 

 

NATOs flådestyrke i Middelhavet

Fredag den 24. november ankom Niels Juel til sin basehavn på Flådestation Korsør efter godt 2½ måneds indsættelse i NATOs Stående Flådestyrker i Østersøen, Nordatlanten og Middelhavet.

 

Niels Juel har med sin tilstedeværelse bidraget med NATO-alliancens afskrækkelse imod eventuelle trusler mod allierede ved at demonstrere NATOs evne og vilje til at forsvare alliancens befolkning og territorium.

 

Niels Juel har i en periode været omdisponeret til NATOs Stående Flådestyrker i Middelhavet for også at være klar til at løse en eventuel evakueringsindsats. Denne forberedelse er sket samtidig med, at opgaverne for NATO blev løst.

 

 

I forbindelse med hjemkomst blev der afholdt et arrangement med pårørende til besætningen. Omkring 240 pårørende var mødt op for at tage imod. For at markere hjemkomsten var der arrangeret en pølsevogn på kajen, og de pårørende fik alle mulighed for at blive vist rundt på skibet.

 

Som afslutning på arrangementet samledes pårørende og besætning i helikopterhangaren, hvor chefen for 2. Eskadre og chefen for Niels Juel holdt tale. Sidst men ikke mindst uddelte chefen for Niels Juel børnemedaljer til de omkring 40 børn, der var mødt op.

 

Børnemedaljerne uddeles som påskønnelse for den indsats, det er at have en nært pårørende udsendt. Nogle af de mindste børn kom sovende til deres første medaljeoverrækkelse, men stoltheden strålede tydeligt ud af både børn og voksne.

 

 

NATOs rådgivningsmission i Iraq, Bagdad

Sikrings- og Eskortekompagniet har kørt 50 ground moves i Greater Baghdad Area fordelt på 22 ture i den internationale zone og 28 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været 13 aflyste ture.

 

NATO Mission Iraq (NMI) og Sikrings- og Eskortekompagniet har haft travlt med opgaveløsningen og har igen haft en travl uge. Ugen, der gik, har igen stået på sanitetsøvelse, hvor sygehjælperne blev trænet i behandling af sårede inde i køretøjerne. Ugen har båret præg af at det spanske kompagni har gennemført overdragelse til næste hold (HOTO). Dette har udløst mange ændringer, da der på korte varsler er moves, der er skiftet mellem kompagnierne og er blevet aflyst.

 

Yderligere er leavedelingen tilbage fra Kuwait. De har haft en god periode med både relevant uddannelse og træning samt mulighed for at få slappet lidt af.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Fregatten Niels Juel er indsat i NATOs flådestyrke i Middelhavet.

Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

Flådestyrken demonstrerer evnen og viljen til at forsvare alliancens befolkning og territorium imod trusler.

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer.