Dansk instruktør underviser ukrainske soldater i posttjeneste

Dansk instruktør underviser ukrainske soldater i posttjeneste. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Efter en lang forberedelse for de danske instruktører er de nu endelig kommet i gang med uddannelsen af de ukrainske soldater. Første dag gik med briefinger og rundvisning i lejren stod de tre efterfølgende dage på omskoling til det udleverede våben. De danske instruktører kom i vælten for første gang, og gjorde sig gode erfaringer med at undervise elever gennem en tolk.

 

Dansk kompagnichef briefer ukrainske førere.

Dansk kompagnichef briefer ukrainske førere. Foto: Forsvaret

Hen over weekenden gennemførte danskerne den første øvelse, hvor de ukrainske soldater lærte at passe på sig selv og hinanden, indrette et beredskabsområde, samt imødegå fjendens våbenvirkning.

 

Ukrainerne har medbragt 12 gruppeførere, 3 delingsførere og en kompagnichef, så de danske instruktører har haft rig mulighed for at sparre med soldater, der kommer direkte fra fronten.

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Aktivitetsniveauet hos de udsendte i Letland har været højt den seneste uge. Alle enheder har været i gang med enhedsuddannelser inden for hver deres speciale, med formålet at være bedst muligt forberedt til brigadeøvelsen Crystal Arrow i marts.

 

For sanitetsdelingen i Stabskompagniet bød ugen på træning i evakuering af sårede med en amerikansk Black Hawk helikopter. Hen over to dage trænede delingen samarbejdet med at bringe og hente patienter til og fra helikopteren. Førstedagen var teknisk indøvelse, hvor soldaterne først trænede uden helikopteren havde motoren tændt. Herefter blev motoren tændt, så soldaterne fik en oplevelse af larm og vindpåvirkning fra rotorbladene.

 

Næste dag blev træningen gennemført, hvor helikopteren landede og lettede efter hver afhentning af patienter. For sanitetsdelingen var det en god læring i at komme til og fra en helikopter med patienter og denne dag var det ikke svært at finde frivillige til at spille såret, fordi alle fik en tur med helikopteren.

 

I disse dage gennemfører kampbataljonen deres samlede uddannelse. Her skal kompagnierne øves i opgaver, som tester samspillet mellem de forskellige våbenarter. En af opgaverne var at krydse et vandløb, hvor der var placeret panserminer ved den eneste bro.

 

Her måtte panseringeniørerne støtte ved først at bygge to infanteribroer på hver siden af den faste bro, således infanteristerne kunne komme over og rense området ved broen for fjender. Herefter kunne infanterikampkøretøjerne rykke frem mod broen og støtte andre panseringeniører, der bortsprængte panserminerne, så køretøjerne endeligt kunne rykke over broen.

 

Artikel fortsætter efter billederne.

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I denne uge har de danske soldater i Estland haft travlt med vintertræning, ministerbesøg og Dancon march.

 

De danske soldater i Tapa har været på vintertræningsøvelse for at lære at overleve alene udendørs i den til tider hårde estiske vinter. Her blev de sendt ud i en mørk skov, hvor de skulle overnatte enkeltvis og håndtere kulden. Vintertræningen har stået på løbe ned i løbet af januar måned med teori og praktisk undervisning, men her skulle soldaterne prøve kræfter med det i fuld færdig form. Kronen på værket var at hoppe i en sø gennem et hul i isen fuldt påklædt.

 

Soldat hopper i iskold sø.

Dansk soldat på vej op ad iskold sø.

Soldater i Estland får varmen omkring et bål.

Soldaterne skal lære at håndtere hurtig afkøling, bevare fatningen og herefter få sig genopvarmet. Foto: eFP / Forsvaret

Dancon har også haft besøg af forsvarsministeren, Folketingets forsvarsudvalg og forsvarschefen. Her fik politikerne mulighed for at tale med soldaterne og se og høre om det tunge materiel og samarbejdet med estere, briter og franskmænd.

 

Forsvarsministeren i samtale med danske soldater i Estland.

Forsvarsministeren havde lejlighed til at tale med soldaterne om missionen i Estland.

I weekenden gennemførte de fleste soldater den traditionelle Dancon march, der som noget nyt gik ud i selve Tapa by. En anden nyskabelse var, at civile fra byen fik lov til at deltage i marchen, hvor der normalt kun deltager soldater fra Danmark og allierede nationer.

 

Byens borgmester gik med, og soldaterne viste køretøjer frem foran byens kulturhus og uddelte kaffe og kage til både deltagere og besøgende. I alt deltog omkring 650 soldater og civile i marchen.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Uge 4 har været præget af overdragelse i det danske bidrag til NATO Mission Iraq, hvor blandt andet overdragelsen af rollen som dansk Senior National Representative er påbegyndt mellem udgående, Oberst U. M. H. Arensbach og indkommende, Oberst T. Elvius-Brisson.

 

Samtidig har de danske sikrings- og eskortekompagnier fra henholdsvis hold 5 og hold 6 gennemført overdragelse, så hold 6 kan indsættes fuldt operativt fra 1. februar.

 

Derfor er de daglige transportopgaver løst af soldater fra begge hold og hold 6 er klar til at overtage opgaven.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 71 ture i Bagdad-området, fordelt på 24 ture i den internationale zone og 42 i det øvrige område. Herudover er der kørt 5 rekognosceringer.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er som vanligt primært gået med vagter for operatørerne.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.