Danske Leopard 2A7 på vinterøvelse.

En af de danske kampvogne på øvelse i Estland. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Hold 3 er gået ind i den tredje træningsuge for de ukrainske soldater, og vi er ved at være halvvejs i træningsprogrammet. I den forgange uge har de danske instruktører uddannet de ukrainske soldater i taktisk sanitetstjeneste, forhold over for miner, samt været på øvelse hen over weekenden. Alle danske instruktører hjælper til for at give de ukrainske soldater den bedst mulige uddannelse, og gennem de civile tolke bliver der givet tilbagemelding på alle aktiviteter og handlinger.

 

>Ukraine

Danske instruktører gennemfører handlebaner med de ukrainske soldater. Foto: Forsvaret

Under uddannelsen i taktisk sanitetstjeneste lærer de ukrainske soldater at håndtere skudsår og skader fra sprængninger, samt håndtere en fjendtlig trussel samtidig. I mineuddannelsen lærer de ukrainske soldater at erkende miner og finde dem i jorden efterfølgende.

 

Ukraine

Danske instruktører gennemfører handlebaner med de ukrainske soldater. Foto: Forsvaret

På øvelsen er alle de ukrainske soldater indsat i et taktisk scenarie sammen med deres gruppe, og lærer at arbejde sammen som en taktisk enhed. Hele øvelsen gennemføres som handlebaner, hvor de danske instruktører udsætter de ukrainske soldater for alle tænkelige forhold de vil risikere at møde på slagmarken hjemme i Ukraine. På sidste dag af øvelsen indarbejdes færdighederne fra den taktiske sanitetstjeneste, således at gruppen nu også kan håndtere sårede soldater.

 

De danske instruktører arbejder hårdt, og i mange timer for at give de ukrainske så godt et udgangspunkt som muligt inden de skal hjem igen og forsvare deres land. Det er en alvorlig opgave de danske soldater har fået, og alle gør deres bedste.

 

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

 

I denne uge har DANCON haft travlt med øvelse Winter Camp og de sidste forberedelser til den.

 

I weekenden kørte hele kampvognseskadronen og det meste af logistikdetachementet på øvelse Winter Camp, der er en feltøvelse ledet af 1. Estiske Brigade, hvor over 3000 soldater fra Estland, Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark deltager. Øvelsen har to primære formål. At tilsikre at de fem nationers enheder kan arbejde sammen og virke som en samlet knytnæve imod en eventuel fjende, der måtte have lyst til at invadere Estland, og at gøre det midt om vinteren med sne og temperaturer ned til 16 minusgrader. Øvelsen kører frem til slutningen af ugen.

 

Danske Leopard 2A7 på vinterøvelse.

Danske Leopard 2A7 på vinterøvelse. Foto: Forsvaret

Starten af ugen er gået med forberedelser, hvor dele af kampvognseskadronen har været ude og træne samvirke mellem infanteri og kampvogne med det estiske panserinfanteri. Denne gang med laserduelsystemer, så kampvogne og infanterikampkøretøjer kunne nedkæmpe hinanden simuleret.

 

Danske Leopard 2A7 på vinterøvelse.

De danske soldater på vinterøvelse. Foto: Forsvaret

Kampvognseskadronen har også i løbet af ugen været en tur på skydebanen og afprøve deres færdigheder med håndvåben

 

Kampvognseskadronen træner skydning med håndvåben.

Kampvognseskadronen træner skydning med håndvåben. Foto: Forsvaret

Logistikdetachementet har afholdt logistikdage med briter og franskmænd, hvor de har trænet evnen til samarbejde inden for NATO kampgruppen.  

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Aktivitetsniveauet hos de udsendte i Letland har fortsat været højt den seneste uge. Alle enheder har fortsat været i gang med enhedsuddannelser inden for hver deres speciale for at være bedst muligt forberedte til brigadeøvelsen Crystal Arrow i marts måned.

 

Soldater fra Livgardens mekaniserede kompagni under afdelingsledet uddannelse

Soldater fra Livgardens mekaniserede kompagni under afdelingsledet uddannelse / Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Kampbataljonen har i den forgange uge gennemført den anden afdelingsledede uddannelse (ALU II), hvor kompagnierne har øvet forskellige opgaver, som har haft til formål at styrke samvirket mellem de forskellige våbenarter. Der er bl.a. blevet gennemført handlebaner i fremrykning og beredskabsområde på kompagniniveau.

 

NFP

Chefen for DANCON briefer regimentscheferne / Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

Konklusionen på den større uddannelsesaktivitet er, at den er blevet gennemført meget tilfredsstillende og markerer samtidig overgangen til leave-periode 2, hvor soldaterne kan komme hjem og få en velfortjent ferie.

 

Det danske kontingent i Letland har i den forgangne uge haft besøg af stort set alle Hærens regimentschefer og regimentsbefalingsmænd. Besøget bød på en række briefinger, møde med de udsendte soldater, tur i øvelsesterrænnet og møde med chefen for den Multinationale Division Nord.

 

Chef Livgarde i samtale med soldat fra Livgardens mekaniserede kompagni

Chefen for Livgarde i samtale med soldat fra Livgardens mekaniserede kompagni / Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

I den forgangne uge er der gennemført kommandooverdragelse (Transfer of Authority) i Union III, da det nye danske bidrag til NATO Mission Iraq (DANCON/NMI hold 6) har overtaget opgaven. Force Protection kompagniet har overtaget alle operative opgaver fra det foregående hold og de sidste danske soldater fra NMI hold 5 er på vej hjem mod Danmark.

 

Force Protection kompagniet har den seneste uge kørt 44 ture i Baghdad-området, fordelt på 6 ture i den internationale zone og 38 i det øvrige område.

 

I anledning af kommandooverdragelsen blev der gennemført parade med deltagelse af både indkommende og udgående hold, samt de soldater fra henholdsvis Letland og Polen, som indgår i Force Protection kompagniet.

 

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er, som vanligt, primært gået med vagter for operatørerne. Fokus i Kingpin er stadig de nye amerikanere der ankom primo januar, hvor man nu har påbegyndt krydscertificeringen af disse. Chef for Flyvevåbnet, Jan Dam, ankom onsdag hvor han besøgte henholdsvis AOC bidraget, samt vores bidrag. Her fik han indblik i de forskellige opgaver der løses og han gav et yderst interessant oplæg ift. fremtiden for flyvevåbnet og dansk forsvar som helhed ud fra hans perspektiv som chef for Flyvevåbnet.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.