Soldater fra Livgardens panserinfanterikompagni øver angreb på kampstillingsanlæg

Soldater fra Livgardens panserinfanterikompagni øver angreb på kampstillingsanlæg. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Denne uge har primært stået i bykampens tegn, og de danske instruktører har trænet de ukrainske soldater i alle facetter af kamp i by. Først på ugen blev ”Tactical Exercise” afsluttet, gik direkte over i ”Urban Exercise” for at afslutte med at overgå til ”Defensive Exercise” i weekenden. De danske instruktører har travlt med at forberede den bedst mulige træning til de ukrainske soldater, og der arbejdes hårdt for at give hver soldat de bedste forudsætninger for at overleve på kamppladsen.

 

På Urban Exercise blev der trænet standardreaktioner over for fjendens kampmidler i by, indbrud i bygninger og rensning af rum. Den første dag startede med træning af enkeltmand, hvor dag to og tre blev gennemført i hold og grupper. På sidste dag blev der gennemført ”Battle Lanes” hvor læringen fra den Taktiske Sanitetsuddannelse blev anvendt i et taktisk scenarie i byen. De ukrainske grupper blev stillet for en taktisk opgave, og under udførelsen skulle de håndtere både fjenden og sårede soldater. De danske instruktører tilbagemeldte efter hver gennemførelse, hvorefter den ukrainske gruppe kunne prøve igen på en ny handlebane.

 

Ukrainske soldater træner bykamp under kyndig vejledning fra danske instruktører. Foto: Forsvaret

Alt i alt har det været en rigtig travl uge, men alle danske instruktører er enige om, at der er sker en fantastisk god udvikling hos hver eneste ukrainsk soldat.”

 

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I denne uge har DANCON haft travlt med øvelse Winter Camp, hvor over 3.000 NATO-soldater fra fem forskellige nationer trænede forsvar af Estland.

 

Øvelse Wintercamp med estiske soldater

Øvelse Winter Camp med estiske soldater. Foto: Forsvaret

Øvelse Winter Camp er en feltøvelse ledet af 1. Estiske Brigade, hvor over 3000 soldater fra Estland, Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark deltager. Øvelsen har to primære formål: At sikre at de fem nationers enheder kan arbejde sammen og virke som en samlet knytnæve imod en eventuel fjende, der måtte have lyst til at invadere Estland, og at gøre det midt om vinteren med sne og temperaturer ned til 16 minusgrader.

 

Danske Leopard 2A7 kørt i stilling. Foto: Forsvaret

Under øvelsen kom kampvognseskadronen igennem de fleste kampdiscipliner og højdepunktet var et kampgruppeangreb på fjenden, der havde befæstet sine stillinger med skyttegrave og hindrelinjer med minefelter og pansergrave.

 

Sanitetstjeneste på kampgruppens forbindeplads

Sanitetstjeneste på kampgruppens forbindeplads. Foto: Forsvaret

Under øvelsen blev eskadronen støttet af logistikdetachementet, der sørgede for feltmæssig genforsyning og trænede multinational sanitetstjeneste med briterne på NATO kampgruppens forbindeplads.

 

Logistikdetachementet udfører genforsyning af styrkerne

Logistikdetachementet udfører genforsyning af styrkerne. Foto: Forsvaret

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonen har haft fokus på funktions- og befalingsmandsuddannelse, samt samvirket mellem de forskellige våbenarter.

 

Soldater fra Livgardens mekaniserede kompagni under skydning med lys/laser

Soldater fra Livgardens mekaniserede kompagni under skydning med lys/laser. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Det pansrede infanterikompagni har i ugen trænet handlebaner i afsiddet angreb på kampstillingsanlæg og i uoverskueligt terræn. Kompagniet blev støttet af panseringeniører, som gennemførte gennembrud af pigtrådsspærringer i snæver koordination med infanteridelingerne. Gennemførelsen af handlebanerne har også været støttet af sanitetsdelingen fra stabskompagniet, som stillede med momenter, der skulle behandles og en sanitetsgruppe til støtte for infanteridelingerne.

 

Soldat fra Fløjbatteriet under øvelse af kamp fra stilling

Soldat fra Fløjbatteriet under øvelse af kamp fra stilling. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Det mekaniserede infanterikompagni har gennemført funktionsuddannelse samt funktionsskydninger med lys/laser, mens ildstøttebatteriet har trænet kamp fra stilling samt gennemført uddannelse i pionertjeneste, der bl.a. omhandlede opsætning af pigtrådshindringer og udlægning af panserminer.

 

Fløjbatteriet modtager undervisning i pionertjeneste

Fløjbatteriet modtager undervisning i pionertjeneste. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Logistikkommandoet har trænet skydning under kørsel med transportgrupperne samt trænet terrænkørsel og forhold over for en modstander i civilt terræn. Derudover er der gennemført nærkampsskydninger sammen med soldater fra den lettiske logistikbataljon.

 

Det Nationale Støtteelement har gennemført uddannelse i skydning, transporttjeneste og Battle Management System (BMS) samt modtaget de nødvendige genforsyninger til missionen.

 

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

I den forgangne uge er chefen for det danske kontingent på NMI hold 6 ankommet til Union III og dermed er holdet nu samlet i missionsområdet.

 

Sikrings- og Eskortekompagniet fortsætter løsning af operative opgaver og har i den forgangne uge kørt 53 ture i Bagdad-området, fordelt på 11 ture i den internationale zone og 42 i det øvrige Bagdad. Sikrings- og eskortekompagniet forudser, at der kan være en mindre nedgang i antallet af kørte ture i den kommende uge, da en årligt tilbagevendende pilgrimsfærd medfører, at der kan komme op mod yderligere en million mennesker til Bagdad.

 


Operatørbidraget – Shaw Air Force Base, South Carolina, USA


De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er, som vanligt, primært gået med vagter for operatørerne. Der køres stadig en del krydscertificeringer blandt operatørerne i Kingpin, for således at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen og resiliens ved eksempelvis sygdom. Dette påvirker også dansk personel, som enten har færre vagter, eller muligvis skal krydscertificeres for at kunne bemande andre positioner.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder