Ukrainske soldater i defensive kamp i uoverskueligt terræn.

Ukrainske soldater træner defensiv kamp i uoverskueligt terræn. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Uddannelsen af de ukrainske soldater er gået ind i sin sidste fase, hvor det er skydeuddannelse, der er i fokus. I sidste uge blev den grønne tjeneste afsluttet med øvelse ”Defensive Exercise”, hvor de danske instruktører uddannede de ukrainske soldater i de tekniske og taktiske facetter af kamp i og omkring en kampstilling. De ukrainske delinger roterede hver dag en gang til højre, og fik således gennemgået alt fra indbrud og rensning af løbegang, til kamp fra et kampstillingsanlæg samt defensiv kamp i lukket terræn. Dagen efter øvelsen var der indlagt en tiltrængt hviledag til de ukrainske soldater og de danske instruktører.

 

Ukrainske soldater renser løbegang

Ukrainske soldater renser løbegang. Foto: Forsvaret

I weekenden begyndte uddannelsen i skydning med at få alle ukrainske soldater ”nullet” og indskudt. Herefter underviser de danske instruktører i liggende, knælende og stående skydestillinger på 100 meter, og som med alt andet uddannelse bliver mantraet: VIS – VIS/FORKLAR – ØVE gentaget igen og igen.

 

Skydeperioden leder op mod afslutningen af den første rotation for det danske hold, og alle instruktører kan se lyset for enden af tunnellen. Alle erfaringer med uddannelsen af de ukrainske soldater bliver evalueret og gemt, således at træningen af næste rotation bliver endnu bedre.

 

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I løbet af ugen gennemførte kampvognseskadronen og den Estiske Scouts Battalion fælles skarpskydning med Leopard 2A7 og CV90 i delingsramme på en strand ud til den finske bugt.

 

Den taktiske ramme var imødegåelse af fjendtlig sølandsætning, så målene var hjemmelavede flydemål, som den estiske flåde havde været behjælpelig med at stille ud. Det var første gang, at stranden blev anvendt til skarpskydning. I Danmark er skydning ud over havet relativt normalt fra vores skydeterræner, men esterne havde ikke prøvet det før. Skydningen var derfor stablet på benene af eskadronen selv, der i samarbejde med 1. Estiske Brigade måtte ud og finde et passende skydeterræn, og det kunne den estiske flåde heldigvis levere, selvom de aldrig har skudt fra det selv.

 

Skydningen blev bredt besøgt af både medier og samarbejdspartnere, og den estiske præsident, Alar Karis, var også et smut forbi.

 

Logistikdetachementet har været på outreach tur på en skole for ukrainske flygtningebørn. Estland har omkring 60.000 ukrainske flygtninge og har været nødt til at oprette skoler kun for ukrainere. Dagen var en motionsdag med et træningsprogram, der var tilpasset børn fra 2. til 6. klasse.

 

Estland: Logistikdetachementet på besøg hos en skole for ukrainske flygtningebørn.

Logistikdetachementet på besøg hos en skole for ukrainske flygtningebørn. Foto: Forsvaret

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonen har i den forgange uge gennemført funktions- og enhedsuddannelse med fokus på uddannelse i bykamp og skarpskydning.

 

Derudover har bidraget, med støtte fra instruktører fra Danmark, uddannet 14 nye panserkøreassistenter. NFP-missionen i Letland giver tid og mulighed for, at styrkebidragets soldater kan dygtiggøre sig inden for deres specialer eller opnå nye kompetencer.

 

Bjærgningssektionen fra stabskompagniet har i den forgangne uge, som led i den lettiske mekaniserede infanteribrigades forberedelser til øvelsen Crystal Arrow, deltaget i logistiske handlebaner og samvirkeøvelser med lettiske enheder og eFP-enheder. Og så har logistikkommandoet gennemført feltdage med den lettiske logistikbataljon, som forberedelse til en bataljonsøvelse i uge 8. Derudover har stabsdelingen og CIS-detachementet deltaget i signaløvelsen Storm Warrior.

 

Et detachement fra Ildstøtte deltog i den store eFP-parade, der afholdes hver 14. dag på Adazi Military Base. Paraden afholdes for bl.a. at kunne hædre og anerkende soldater fra eFP-bidraget, der har gjort sig særligt bemærkede. Derudover anvendes paraden til at skabe sammenhængskraft og kammeratskab. Dette sker bl.a. gennem såkaldt ’static display’, hvor de enkelte bidrag viser deres våbensystemer frem for hinanden. Ved paraden var der fokus på artilleri, hvorfor den danske ildstøtte var inviteret til at deltage.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Det danske kontingent, herunder Sikrings- og Eskortekompagniet, fortsætter løsning af operative opgaver og kompagniet har i den forgangne uge kørt 43 ture Bagdad-området fordelt på syv ture i den internationale zone og 36 i det øvrige Bagdad. Som en del af ugens eskorteringsopgaver gennemførte Sikrings- og Eskortekompagniet eskortering af den tyske forsvarschef, som var til stede i Bagdad.

 

I uge 7 har Sikrings- og Eskortekompagniet haft lidt færre eskorteopgaver end sædvanligt. Det lavere antal kørte ture skyldtes den nyligt overståede pilgrimsfærd, som gik gennem Bagdad. De flere hundredetusinde pilgrimme i Bagdads gader medførte, at den planlagte rådgivning ikke kunne gennemføres, da eksempelvis tolke ikke kunne komme gennem trafikken til Union III. Andre møder aflystes af religiøse årsager.

 

Dog kunne Oberst T. Elvius-Brisson, som er Senior Advisor ved det irakiske Staff College (svarende til det danske stabskursus), fortsætte med rådgivning af sine irakiske kolleger og således fortsætter dansk personel i Irak med at medvirke til opbygning og stabilisering af det irakiske statsapparat.

 

Rådgivningsarbejdet i NATO Mission in Iraq gennemføres sammen med mange internationale samarbejdspartnere. For Oberst T. Elvius-Brisson betyder det, at rådgivning ikke alene gennemføres sammen med irakiske officerer, men også med bl.a. hollandske, tyrkiske og britiske rådgivere.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder