Cheferne for det norske og danske flyvevåben skriver under på samarbejdsaftale

Chefen for Flyverkommandoen, generalmajor Jan Dam, og den norske chef for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, skriver under på aftalen. Foto: Monica Bell Sass / Forsvaret

af Forsvarskommandoen

I går underskrev chefen for Flyverkommandoen, generalmajor Jan Dam, og den norske chef for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, en aftale om et nyt samarbejde mellem Danmark og Norge. Aftalen styrker samarbejdet mellem det danske og norske flyvevåben om de skibsbaserede MH-60R Seahawk-helikoptere. Det betyder i første omgang, at norske helikopterbesætninger og flymekanikere kommer til Danmark, hvor de skal indgå i Eskadrille 723 på Flyvestation Karup, hvor de maritime helikoptere hører hjemme og ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.   


Seahawk over vand i Arktis
En Seahawk-helikopter fra inspektionsskibet Triton opererer over vand ved Østgrønland. Foto: Brian Djurslev / Forsvaret

”Det er en god nyhed, at vi med aftalen får mulighed for at indlede et nyt samarbejde med Norge. Aftalen vil gavne både Danmark og Norge og kan åbne døre for endnu tættere samarbejde. Forsvaret får mulighed for at assistere vores nære allierede og dermed styrke vores fælles sikkerhed. Samtidig kan vi drage nytte af det norske forsvars ekspertise. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation understreger, hvor vigtigt det er, at vi har et godt og tæt samarbejde med vores nordiske naboer og allierede,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.


Underskrift på aftale med Norge
Aftalen om det dansk-norske samarbejde blev underskrevet i Kastellet i København. Foto: Monica Bell Sass

Samarbejdet er kommet i stand på baggrund af, at Norge har truffet politisk beslutning om at opgive deres NH90-helikopterkapacitet. Det medfører lukning af to eskadriller og en længere periode uden maritim helikopterkapacitet i Norge. For at fastholde kompetencer inden for skibsoperationer indtil Norge har købt og indfaset en ny maritim helikopter, har de anmodet Danmark om støtte til træning, uddannelse og gennemførelse af operationel flyvning med danske MH-60R Seahawk-helikoptere.

”Aftalen har væsentlige gensidige fordele, for foruden at fastholde og styrke vores fælles samlede maritime helikopterkapacitet, så kommer normændene med stor erfaring inden for ubådsbekæmpelse, som er en kapacitet, vi skal opbygge ved de danske maritime helikoptere,” fortæller chefen for Flyverkommandoen, Jan Dam.

Danmark og Norge har i forvejen et tæt samarbejde på lignende områder, blandt andet omkring drift og udvikling af F-16 kampflyene og på tværs af værn i NORDEFCO-samarbejdet.  

”Den erfaring kommer vi til at bygge videre på, og der er ingen tvivl om, at vi med dette samarbejde får et styrket fagligt fællesskab og mulighed for at drage nytte af hinandens ekspertiser.”

De 17 norske medarbejdere forventes at komme til Danmark i midten af april i år og vil som udgangspunkt være her i en fireårig periode. De norske besætninger er under dansk operativ kontrol, og kan løse operative opgaver både i dansk og norsk område under deres udstationering i Danmark, mens indsættelse i internationale operationer kræver særskilt norsk accept.

Fakta

  • Norge afholder løn og udgifterne til de norske medarbejderes ophold i Danmark
  • Foruden flyvende besætningsmedlemmer udsender Norge også flymekanikere, som skal deltage i vedligehold og drift af Seahawk-helikopterne.
  • Aftalen løber som udgangspunkt over en 4-årig periode
  • Danmark har siden 2017 anvendt Seahawk-helikopteren til skibsbaserede operationer, primært i Nordatlanten og i internationale operationer, herunder antipirateri omkring Afrika.
  • Seahawk-helikopteren er blandt andet bygget til anti-ubådsoperationer, som er en kapacitet, der skal opbygges i Danmark.