Af Forsvarskommandoen

 

Det kræver vedholdenhed. Sådan lød det korte budskab ved dagens webinar for medlemmer af Forsvarets samarbejdsudvalg. Formålet var tage temperaturen på de mange initiativer, der i løbet af den sidste årrække er blevet sat i gang rundt om i Forsvaret for at styrke en kultur, hvor medarbejdere i fælleskab siger fra over for krænkende adfærd.

 

Udover nye uddannelses- og træningsforløb, en skærpet handlepligt for chefer, tillægsspørgsmål til APV-undersøgelser, kritisk eftersyn fra Forsvarets Interne Revision, en koncernfælles kommunikationsindsats og øget fokus på medarbejderstøtte og rådgivning, har man også lokalt iværksat tiltag mod krænkende adfærd; her er øget fokus på emnet på Hærens Basisuddannelse, case-baserede træningsforløb i Søværnet og samtalelederudvikling og tillidsmandsgrupper i Flyvevåbnet kun nogle af initiativerne, der bidrager til en bæredygtig langsigtet kulturændring.

                                                                              

Sidste år pegede en stigning i antallet af henvendelser om krænkende adfærd til Forsvarets kollegarådgivere og Personalestyrelsens jurister på, at de mange indsatser rundt omkring i Forsvaret er med til at skabe en større åbenhedskultur, hvor flere ansatte nu siger fra over for krænkelser.

 

Mens samarbejdsudvalgene har sat sig i spidsen for en styrket indsats mod krænkende adfærd – se fælleserklæring her – blev der på webinaret også drøftet nogle medarbejderes bekymringer for utilsigtede konsekvenser af de skærpede ansættelsessanktioner i krænkelsessager. Det indebærer blandt andet muligheden for degradering og afskedigelse af medarbejdere på baggrund af krænkelsessager (læs mere her).

 

Dagens webinar var det første i rækken af tre seminarer om krænkende adfærd for medlemmer af Forsvarets samarbejdsudvalg i 2023.