Første dag med den decentrale sergentuddannelse i Aalborg begyndte med fysisk træning.

Første dag med den decentrale sergentuddannelse i Aalborg begyndte med fysisk træning. Foto: Niels Porsbøl / Trænregimentet / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Traditionen tro, begyndte første dag for de nye sergentelever med Forsvarets basistest. Men derudover var det en ny dag og ny start for både elever og instruktører på Hærens Sergentskole.

 

Sergenteleverne, der er begyndt deres uddannelse i dag i Aalborg, er den del af det nye pilotprojekt fra Hærkommandoen og Forsvarsakademiet. Her kan soldater fra alle Hærens regimenter nu også blive uddannet til sergenter i Aalborg og Skive.

 

Det er stadig Hærens Sergentskole i Varde under Forsvarsakademiet, der har det overordnede uddannelsesansvar, men ud over Varde bliver uddannelse nu også gennemført lokalt på to andre tjenestesteder.

 

”Det er rigtigt godt, at vi nu kan uddanne soldater til sergenter flere steder i landet. Det er noget af det, som flere af vores professionelle soldater gerne vil have,” siger hærbefalingsmand i Hærkommandoen Henning Bæk.

 

Det er den samme uddannelse, sergenteleverne kommer til at få i både Varde, Skive og Aalborg, understreger Henning Bæk.

 

”Projektet her er med til at styrke Hærens samlede befalingsmandskorps, og jeg ser gerne, at der kommer en lignende uddannelse på Sjælland,” siger Henning Bæk.

 

fysisk træning med sergentelever

Foto: Niels Porsbøl / Trænregimentet / Forsvaret

Mere uddannelse – mindre landevej

I stedet for at sende konstabler til Varde bliver to hold uddannet i henholdsvis Skive og Aalborg. Derved undgår både instruktører og elever at skulle på landevejen og være væk fra kollegaer og familie under deres uddannelse.

 

Hos Trænregimentet i Aalborg ser regimentschef Susanne Lund frem til den decentrale sergentuddannelse.

 

”Det handler helt grundlæggende om, at vi skal fylde vores struktur og på sigt vækste – vi skal have flere soldater. Og det skal gøres uden, at soldaterne skal være væk fra familierne mere end højst nødvendigt,” siger oberst Susanne Lund. ”Jeg har mange manuelle soldater, der gerne vil videreuddanne sig, men det er en stor belastning, at både elever og instruktører skal til Varde i en allerede travl hverdag. Så derfor giver det rigtig godt mening at vi kan uddanne sergenterne lokalt.”

 

Uddannelsen til sergent bliver som udgangspunkt den samme uddannelse i Aalborg som i Skive og Varde.

 

ærmemærke for sergentuddannelsen

Foto: Niels Porsbøl / Trænregimentet / Forsvaret

”Vi kaster ekstra ressourcer efter uddannelsen, så vi kan uddanne endnu flere. Det handler om at uddanne alle de sergenter, vi kan få igennem uddannelsen,” siger oberst Susanne Lund.

 

Det er forventningen, at der kommer cirka 160 nye professionelle og fastansatte sergenter ud af denne ordning i løbet af det næste år.

 

Uddannelsen i Skive begynder i starten af 2024.