Polsk KRAB selvkørende haubits.

Ved den store amerikanske øvelse Dynamic Front, som Danmark er vært for, vil Oksbøl bl.a. få besøg af den polske KRAB selvkørende haubits. Foto: Markus Rauchenberger/U.S. Army

Opdateret 27. marts. Italien og Portugal tilføjet. 14. marts. Hollandske F-35 kampfly udgår, mens amerikansk HIMARS raketartillerisystem og amerikanske F-16 kampfly er tilføjet. 

 

Af Forsvarskommandoen

 

Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn er 27.-30. marts rammen om den amerikanskledede øvelse Dynamic Front, som er den største artilleriøvelse på dansk jord i 30 år.

 

Det amerikanske raketartillerisystem HIMARS affyrer raketter, tunge morterer fra Danmark og haubitser fra Frankrig, Polen og USA skyder med granater, amerikanske F-16 kampfly yder ildstøtte fra luften og skibe fra NATOs stående flådestyrker yder ildstøtte fra søsiden.

 

Soldaterne træner samarbejde mellem observatøren, som ser målet, skydecentralen, som fordeler hvilket våben, der skal ramme målet og selve skydningen.  

 

”Ildstøtte er afgørende for landmilitære enheders evne til at kunne kæmpe. Derfor er det afgørende for NATO-alliancen, at landene effektivt kan anvende hinandens ildstøttesystemer. I Ukraine ser vi derfor meget stor anvendelse af både rør- og raketartilleri fra begge sider,” understreger generalmajor Gunner Arpe Nielsen.

 

En vigtig del af øvelsen er, at artillerienhederne træner i kommunikationsstandarden ASCA. Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) er en softwarestandard, som sikrer én sammenhængende kommunikationslinje, der forbinder såkaldte artilleri-kommando- og kontrolsystemer med hinanden. Denne standard sikrer, at meddelelser om ildstøtte håndteres hurtigere og mere sikkert end de metoder, der tidligere er anvendt, når NATO-lande skal kommunikere indbyrdes om ildstøtte. For eksempel ophæves sprogbarrierer og talekommandoer minimeres.

 

”Evnen til at forstå hinandens procedurer, og at vores systemer teknisk kan kommunikere og arbejde sammen på tværs af nationer er afgørende i en krisesituation. Målet er, at man i en krise kan bruge hinandens artillerisystemer, fly og andre ildstøttemidler. Det er kun muligt, hvis vi mødes regelmæssigt og træner de fælles procedurer i NATO,” siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen. 

 

Danmark som modtageland for allierede

Over 500 soldater fra otte forskellige lande kommer til Oksbøl i forbindelse med Dynamic Front. For Danmark er det en vigtig opgave at øve rollen som værtsnation for allierede styrker. I en krise– eller krigssituation skal allierede styrker sandsynligvis igennem Danmark på vej til operationsområdet.

 

”Et af de væsentlige bidrag fra Danmark til NATOs kollektive forsvar er, at Danmark kan fungere som modtageland for NATO-styrker. Når en enhed ankommer til Europa og bliver samlet med allierede enheder, har den behov for at lave den sidste klargøring, inden den kan blive indsat i en krisesituation. Forsvaret vil anvende øvelsen Dynamic Front til at træne, hvordan vi kan modtage og skabe rammen for sådanne øvelser for andre landes enheder i Danmark,” siger Gunner Arpe Nielsen.

 

Det er Hæren, der koordinerer indsatsen for at få de udenlandske enheders ophold i Danmark til at fungere under Dynamic Front, mens Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet, Flyverkommandoen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Politiet, Transportministeriet og Varde kommune også bidrager til opgaven.

 

Dynamic Front foregår ikke kun i Danmark. Samtidig med skarpskydningen i Oksbøl er der også aktiviteter i Grafenwöhr i Tyskland. Det er den amerikanske 56th Artillery Command, der står for den overordnede styring af Dynamic Front.

 

Den del af øvelsen, der foregår i Danmark, er ledet af hovedkvarteret for Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), som til daglig har base i Storbritannien. De danske øvelsesdeltagere kommer primært fra 1. Artilleriafdeling, som er en af enhederne under 1. Brigade.

 

Chefen for 56th Artillery Command Generalmajor Stephen J. Maranian besøger
Oksbøl i februar 2023.

Chefen for 56th Artillery Command Generalmajor Stephen J. Maranian besøger Oksbøl i februar 2023. Foto: Rasmus Franck / Forsvaret

På Dynamic Front deltager soldater fra USA, Storbritannien, Polen, Frankrig, Spanien, Canada, Tyrkiet, Grækenland, Italien, Portugal og Danmark.

 

Op til øvelsen vil man ved Nymindegab kunne se en stor ballon på himlen. Det er en såkaldt vejrballon, som skal overvåge de meteorologiske forhold frem mod øvelsens begyndelse.

 

Forsvarskommandoen vil i forbindelse med øvelsen udsende en invitation til medier.

Ildstøtte til Dynamic Front

Systemet består af en 120 mm morter monteret i en Piranha 5.

 

 • Kaliber: 120 mm
 • Rørlængde: 2 meter
 • Skudafstand: Op til 10 km
 • Klar til skud: Under 30 sekunder
 • Kan afgive 10 skud samt skifte stilling på under 1:15 minutter

M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) er et langtrækkende amerikansk raketartillerisystem, der kan indsættes med fly. Systemet indeholder raketter eller missiler af forskellige typer og er monteret på et medium taktisk hjulkøretøj.

 

 • Ammunition: Seks Multiple Launch Rocket System (MLRS) eller et Army Tactical Missile System (ATACMS) missil
 • Skudafstand: Over 70 kilometer
 • Køretøjets fart: 94 kilometer i timen

Den amerikanske M777A2 let haubits kan yde ildstøtte til andre enheders militære manøvrer. Det kan indsættes med fly og helikoptere og transporteres af et medium taktisk hjulkøretøj.

 

 • Kaliber: 155 mm
 • Klar til skud: 3 minutter
 • Klar til at forlade stilling: 3 minutter
 • Skudafstand: Op til 30 kilometer (med raketguidede granater)
 • Kan afgive 4 skud i minuttet

Den polske KRAB haubits er en selvkørende pansret artillerikanon (haubits), der kører på bælter.

 

 • Kaliber: 155 mm
 • Klar til skud: under et minut
 • Klar til at forlade stilling: 30 sekunder
 • Skudafstand: 4,5 – 40 kilometer
 • Kan afgive 2 skud i minuttet

Det franske artillerisystem Caesar 6X6 155 mm Haubits er et artillerisystem, der kører på et Renault-Sherpa 10-chassis.

 

 • Kaliber: 155 mm
 • Kan afgive 6 skud på under et minut
 • Skudafstand: 40 km (afhængig af ammunitionstypen)

Ildstøtten fra luften under øvelse Dynamic Front leveres af amerikanske F-16 kampfly.

Ildstøtten fra søsiden leveres af fregatter fra NATOs stående flådestyrker (Task Force 441.01), bl.a. en dansk fregat.

56th Artillery Command

56th Artillery Command har den overordnede ledelse af øvelsen Dynamic Front. 56th Artillery Command er et feltartilleri hovedkvarter for U.S. Army Europe and Africa (USAREU-AF) og har base i Wiesbaden i Tyskland. 56th Artillery Command har ansvaret for at indsætte værnsfælles og multinational ildstøtte til støtte for chefen for USAREU-AF’s landstyrker. Desuden arbejder 56th Artillery Command for modernisering og forbedring af beredskabet for ildstøtte i samarbejde med USA's allierede.

 

Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC)

Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) leder den del af øvelse Dynamic Front, der foregår i Oksbøl. HQ ARRC er et udrykningsklart NATO-hovedkvarter i højt beredskab, der kan anvendes som værnsfælles, land- eller korpshovedkvarter i operationer eller i kriseberedskab. Siden 2010 har hovedkvarteret haft base i Gloucester i Storbritannien. Der er fast udstationeret danske officerer i ARRC’en.

 

1. Artilleriafdeling

De fleste danske øvelsesdeltagere ved Dynamic Front er fra 1. Artilleriafdeling. 1. Artilleriafdeling er en enhed under 1. Brigade, der skal levere ildstøtte til brigadens andre enheder. Den har base på Oksbøl Kaserne ved Danske Artilleriregiment.