Caesar-artilleripjece fotograferet i Oksbøl.

Caesar-artilleripjece fotograferet i Oksbøl. Foto: Iben Valery / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Regeringen har besluttet at donere Forsvarets CAESAR-artilleripjecer til Ukraine, hvor de er en efterspurgt kapacitet og vurderes at kunne gøre en forskel i landets forsvar mod den russiske invasion.

 

Forsvaret forstår naturligvis Ukraines behov og regeringens ønske. På baggrund af denne politiske beslutning har Forsvarskommandoen anbefalet, at alle de 19 CAESAR-artilleripjecer doneres, således at Ukraine får størst mulig militær effekt med ét samlet system.

 

Der er tale om et topmoderne våbensystem, som vil kunne levere stor effekt på kamppladsen, og som vurderes at komme til stor gavn for de ukrainske styrker. Der er fortsat tekniske udfordringer med systemet, som skal håndteres, men Ukraine har anmodet om artilleriet trods disse.


Forsvaret forventer at skulle bidrage til uddannelse og træning af ukrainsk personel, således at ukrainerne kan tage CAESAR-systemet i brug umiddelbart efter ankomst til Ukraine.

 

[]-Første skud3fsvdk-2023-[ARTIKEL].jpg

Caesar-artilleripjece afgiver skud i Oksbøl øvelsesterræn. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Hurtig anskaffelse af nyt artillerisystem

Samtidig har Forsvarskommandoen anbefalet, at der hurtigst muligt anskaffes nye ildstøttekapaciteter til at dække Forsvarets eget behov.

 

Donationen af Forsvarets samlede artilleri vil efterlade et kapacitetshul, som vil være vigtigt at håndtere hurtigt. Ligeledes er Forsvaret opmærksomme på, at en hurtig genanskaffelse vil hjælpe til at fastholde de soldater, befalingsmænd og officerer, der gennem en længere periode nu har set frem til at skulle modtage nyt artilleri.

 

Der arbejdes på højtryk fra politisk hold for at anskaffe nye ildstøttekapaciteter som erstatning.

FAKTA om CAESAR 8x8 155 MM HAUBITS

  • Vægt: 32 tons
  • Længde: 12,3 m
  • Højde: 3,1 m
  • Bredde: 2,8 m
  • Hastighed: 80 km/t på vej – 50 km/t i terræn
  • Aktionsradius: 600 km (ved kørsel på vej)
  • Kaliber: 155 mm
  • Skudkadence: 6 skud på under 60 sekunder
  • Skudafstand: 40 km (afhængig af ammunitionstype)
  • Motor: V8 med 420 hk