Dansk fregat i Norskehavet

To danske fregatter deltager i stor international øvelse i Norskehavet. Foto: Nicklas / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Besætningen på Forsvarets fregat Peter Willemoes er stævnet ind i Norskehavet ud for det nordlige Norge for at deltage i den stort anlagte maritime øvelse Joint Warrior. Den danske fregat medbringer en maritim Seahawk-helikopter.

 

Derudover vil den danske fregat Niels Juel sammen med en EH-101 helikopter også deltage i øvelsen, da den er indtrådt på højt beredskab i NATO’s stående flådestyrke Task Group 441.01.

 

”Putins invasion af Ukraine har ændret sikkerhedssituationen i Europa – også i vores nordlige nærområde. Det er derfor naturligt, at Danmark deltager i Joint Warrior-øvelsen, som er tilrettelagt af vores tætte britiske allierede som en del af Joint Expeditionary Force-samarbejdet. Det er vigtigt, at vi med vores nære allierede kan demonstrere over for Rusland, at vi står sammen om forsvaret af det Nordatlantiske område,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Helikopter på skibsdæk i solnedgang

To danske helikoptere indgår i øvelsen. Foto: Nicklas / Forsvaret

I Joint Warrior-øvelsen deltager over 40 krigsskibe, over 25 fly og helikoptere samt over 6000 besætningsmedlemmer fra 11 nationer. Øvelsen omhandler et konfliktscenarie, der eskalerer fra en krise til en egentlig konfrontation med en fremmed magt.

 

”Vi skal øve, som vi kæmper. Målet med vores deltagelse er at øge enhedens evne som kampenhed altså vores warfighting skills, samt vores evne til at indgå i en international flådestyrke,” siger kommandørkaptajn Peter Richard Sønderkjøge-Hansen, der er skibschef på fregatten Peter Willemoes.

 

Skibschefen understreger samtidig, hvor vigtig det er for Søværnet at deltage i den store flådeøvelse.

 

”Vi har behov for at øve vores rolle, når vi indgår i en stor flådestyrke i et komplekst scenarie, som denne øvelse er. På den måde får vi trænet en række vigtige funktioner. Det handler blandt andet om at skabe sig overblik over enheder i området, koordination mellem allierede enheder, distribuering af mål. Bare for at nævne nogle.”.

 

Solnedgang ved dansk fregat.

En rolig dag på søen inden øvelsen begyndte. Foto: Nicklas / Forsvaret

Joint Warrior foregår i perioden 4. marts til 17. marts i Norskehavet ud for det nordlige Norge. De deltagende maritime enheder kommer fra Canada, Danmark, Frankrig, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA. Derudover deltager flådeenheder fra NATOs stående flåde- og minerydningsstyrker (Task Group 441.01. og Task Group 441.03).

 

Joint Warrior er den maritime del af den store Joint Expeditionary Force-øvelse JEF Warrior. JEF Warrior er en overordnet betegnelse for øvelserne: Joint Warrior (maritim), Cobra Warrior (luft), and Joint Viking (land). Øvelserne har været planlagt længe og finder planmæssigt sted to gange om året.

Joint Expeditionary Force (JEF)

Danmark deltager i Joint Expeditionary Force (JEF), der er et britisk ledet multinationalt forsvarssamarbejde. JEF kan med kort varsel udsende en udrykningsstyrke til operationer i hele konfliktspektret med geografisk fokus på Østersøområdet, Nordatlanten og ”Det Høje Nord”.

 

Deltagerlandene i JEF er Storbritannien (rammenation), Norge, Sverige, Finland, Island, Nederlandene, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Samarbejdet er etableret i forlængelse af NATO topmødet i Wales i 2014 som en del af NATO’s Framework Nations koncept, der har til formål at fremme regionalt samarbejde mellem de europæiske allierede. JEF opnåede Full Operational Capability (FOC) i 2018.

 

JEF er siden dets oprettelse blevet et værdifuldt redskab til regionalt samarbejde; hovedsageligt en ramme for militært samarbejde, der komplementerer NATO, men også en politisk platform, der bl.a. kan benyttes i forhold til trusler og i situationer, der falder under tærsklen til krig.

 

JEF anvender NATO standarder og doktrin og har til formål at kunne komplementere NATO's aktiviteter.