F-16 kampfly på vingerne over Danmark

F-16 kampfly på vingerne over Danmark. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Af Forsvarskommandoen

 

De internationale spændinger i Europa har også kunnet mærkes hos Fighter Wing Skrydstrup og i Flyvevåbnet, hvor piloter året rundt står klar til at gå på vingerne med ganske få minutters varsel. Herfra er piloterne på beredskab med den overordnede opgave at hævde og håndhæve Danmarks suverænitet og yde støtte til civile fly.

 

Den opgave gav F-16 kampflyene et mere travlt 2022 end de foregående år. 80 gange blev afvisningsberedskabet aktiveret og F-16 kampfly sendt på vingerne.

 

Læs alle tallene her: Afvisningsberedskabet

 

Stigningen er især sket over Østersøen, hvor antallet af russiske flyvninger - og dermed et øget antal aktiveringer af det danske afvisningsberedskab – er steget i 2022. Der er for det meste tale om russiske overvågningsfly, der flyver ud fra enten Kaliningrad eller andre steder i Rusland.

 

”Det er en forventelig konsekvens af den generelle forøgelse af trafikken i området til vands såvel som i luften. Krigen i Ukraine har betydet, at alle nationer med interesse i Østersøen har øget deres tilstedeværelse. Det gælder både for Rusland og for NATO-lande,” siger general og forsvarschef Flemming Lentfer.

 

Aktivering af afvisningsberedskabet sker via det Nationale Luftoperationscenter (NAOC), som sammen med Flyvevåbnets Air Control Wing holder øje med Danmarks luftrum. Flyene sendes på vingerne, når for eksempel et uidentificeret fly er på vej mod dansk luftrum.

 

”Det er en stor, men vigtig opgave, som vi løser. Ud over at følge de russiske fly er vi der også for at øge sikkerheden for resten af flytrafikken over Danmark. Og så er det vigtigt at slå fast, at selvom antallet af flyvninger for det danske afvisningsberedskab er større end normalt, så er det Forsvarets vurdering, at der ikke er en militær trussel mod Danmark,” siger oberst Søren Andersen, der er chef for det Nationale Luftoperationscenter.

 

Det er helt standard, at hver gang disse russiske fly går i luften, så bliver de forskellige nationers afvisningsberedskaber aktiveret for at identificere dem. Derfor har det danske afvisningsberedskab været aktiveret mere end normalt.

 

I stort set alle tilfælde opholder de russiske fly sig i internationalt luftrum. Forsvaret har i 2022 kun observeret en enkelt, kortvarig russisk krænkelse af det danske luftrum ved Bornholm.