Soldater fra Hjemmeværnet bevogter området i Aarhus.

Værtsnationsstøtte på Aarhus havn i januar 2023. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Værtsnationsstøtte – eller Host Nation Support  - har ligget mere eller mindre i dvale siden afslutningen på den kolde krig. Men efter Ruslands brutale og uprovokerede angreb på Ukraine har der igen vist sig et stort behov for at kunne flytte store militære styrker rundt i verden på ganske kort tid. Og i den opgave spiller værtsnationsstøtte en helt central rolle.

 

Kort fortalt handler det om, hvordan en værtsnation – fx Danmark – kan modtage militære styrker og materiel fra NATO-allierede hurtigt og effekt med henblik på at fragte dette videre rundt i Europa.

 

Læs om den seneste store opgave med værtsnationstøtte: Første gang: amerikansk militær materiel og køretøjer i Aarhus havn

 

Denne specifikke opgave mellem allierede nationer er vigtigere end nogensinde. Danmark er derfor værter for National Territorial Commanders Steering Committee konferencen i Aarhus. Her mødes repræsentanter fra en stribe nationer og udveksler erfaringer i relation til Host Nation Support opgaverne.

 

[]-HNS_seminar-2023-[ARTIKEL].jpg

Dyrlæge Jacob fra Forsvarskommandoen briefer på konferencen i Aarhus. Foto: Forsvaret

”Det er vigtigt, at vi kender hinanden godt i denne gruppe, fordi værtsnationsstøtte handler om at krydse landegrænser og dermed nødvendigheden for et godt internationalt samarbejde. Alle lande løser opgaven en lille smule forskelligt og ved at mødes fysisk og få ansigter på hinanden letter det vores arbejde med at flytte NATOs styrker fra et sted til et andet og retur. Så dette fora og denne konference er utrolig vigtig for det fremadrettede samarbejde,” siger major Thomas fra Forsvarskommandoen, som har planlagt konferencen i Aarhus.

 

Opgaven med værtsnationsstøtte er kommet for at blive og derfor er det vigtigt, at alle lande hele tiden stræber efter at løse opgaverne en lille smule smartere for at få mest mulig effekt med færrest mulige ressourcer.

 

Det gælder både internt i militæret, men også i det altafgørende samarbejde med de involverede civile myndigheder og virksomheder, der spiller en nøglerolle i at opnå en stor grad af effektivitet, når de militære styrker skal flyttes rundt mellem NATO-landene.

Fakta

NTCC Netværksforum for Host Nation Support har eksisteret siden 1986.

 

Der er over 20 medlemslande. Danmark blev medlemmer i 1999.

 

Observatører fra NATO, SHAPE, EU military Staff, EUCOM og JSEC kan deltage.

 

Danmark var ligeledes vært for mødet tilbage i 2017.