Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

Losning af amerikansk materiel på Kalundborg Havn i 2024. Foto: JMTO / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I en forsvarsalliance som NATO er et vigtigt formål at afskrække enhver potentiel aggressor, hvilket blandt andet sker ved øvelser, der viser at NATO kan stå sammen, flytte sine enheder i fællesskab og forsvare sig sammen.

 

I foråret 2024 gennemfører NATO Steadfast Defender 24, som er den største øvelse siden den kolde krig. I forbindelse med øvelsen skal store enheder flyttes fra Nordamerika over Atlanten med henblik på at deltage i øvelser på europæisk jord.

 

Hurtigt og gnidningsfrit samarbejde og samvirke er afgørende, når NATO skal operere professionelt og under tidspres. Danmark og danske havne et vigtigt, logistisk knudepunkt, blandt andet fordi adgangen til havne tæt på Østersøen er vigtig for deployering af amerikansk materiel, som skal videre til Østeuropa, Baltikum eller vores nordiske nabolande.

 

Den logistiske opgave i den forbindelse kaldes værtsnationsstøtte eller Host Nation Support. Forsvaret har haft mulighed for at træne værtsnationsdisciplinen flere gange før, når USA har sendt materiel igennem Danmark i forbindelse med øvelsesaktiviteter og materielrotation for amerikanske enheder i Europa.

 

Om Operation Hawk Assistor

De danske værtsnationsaktiviteter i april og maj 2024 har fået navnet Operation Hawk Assistor. Operationen gennemføres af Forsvaret med støtte fra en række samarbejdspartnere.

 

Hawk Assistor omfatter modtagelse af store mængder amerikansk materiel, køretøjer og kamphelikoptere i Kalundborg, Aarhus og Esbjerg Havne samt Roskilde Lufthavn, hvorefter det transporteres videre til andre NATO-lande.

 

Materiellet skal anvendes i øvelsen Steadfast Defender eller indgå som en del af en større materielrotation.

 

Størstedelen af det materiel, der sendes igennem Danmark, skal anvendes i forbindelse med USA’s styrkede tilstedeværelse i Europa - Operation Atlantic Resolve. Operationen har til formål at demonstrere USA’s evne og vilje til at forstærke NATO og alliancepartnere i Østeuropa med kamp- og kampstøtteenheder.

 

Forud for skibenes anløb ankommer amerikansk og britisk personel til flere af ankomststederne. Personellet har primært en logistikopgave, der består i at modtage materiellet og sikre, at det kommer videre til de endelige destinationer i NATO.

 

Havnene vil før skibenes ankomst blive lukket delvist af for offentligheden og firmaer, der til dagligt opererer på havnene.

 

Ankomststeder, tidslinje og materiel

 • Kalundborg Havn
  • Medio april 2024 ankommer materiel med skib til Kalundborg Havn. Materiellet skal anvendes i øvelsesaktiviteter under Steadfast Defender 24 samt indgå i materielrotationer andre steder.
 • Esbjerg Havn
  • Primo maj 2024 ankommer materiel med skib til Esbjerg Havn. Materiellet skal anvendes i forbindelse med en større materielrotation i Europa.
 • Aarhus Havn
  • Primo og medio maj 2024 ankommer materiel med skibe til Aarhus Havn. Materiellet skal anvendes i forbindelse med en større materielrotation i Europa.
 • Roskilde Lufthavn
  • Ultimo april / primo maj ankommer amerikanske kamphelikoptere med henblik på klargøring til videre transport, hvor de skal indgå i øvelsesaktiviteter under Steadfast Defender 24.

Materiellet til de amerikanske styrker i Europa tæller blandt andet:

 • Hjulkøretøjer
 • Containere
 • Bæltekøretøjer

Dansk- amerikansk forsvarsaftale

Værtsnationsstøtten har ingen kobling til den dansk-amerikanske forsvarsaftale
af 19. december 2023, hvor amerikanerne fik tilladelse til at udstationere personel og materiel på de tre jyske flyvestationer i Skrydstrup, Karup og Aalborg.