DK F-35 og svenske Gripen over Kattegat

Danske F-35 piloter og deres svenske kollegaer træner luftkamp over Kattegat. Foto: Flygvapnet 

Af Flyverkommandoen

I den forgange uge har danske F-35 kampfly trænet med og mod svenske Gripen kampfly. Det er sket gennem luftkampe og samarbejdsøvelser, som primært er afviklet i og omkring øvelsesområderne ved Kattegat. Det har været med deltagelse af henholdsvis to danske F-35’ere fra Fighter Wing Skrydstrup og to Gripen fra ’Blekinge Flygflottilj’ på Ronneby nær Karlskrona i det sydlige Sverige.

Samarbejdet bygger på en gensidig forståelse af og interesse i, at de to nationer på tværs af Øresund gør brug af erfaringer og kompetencer for dermed at styrke den fælles kampkraft:

”At vi som naboer og tætte allierede udnytter hinandens kapaciteter giver ikke alene stor træningsværdi for piloter og personel, men det er også et synligt bevis på ambitionen om at kunne operere effektivt sammen”, fortæller chef for Flyvevåbnet generalmajor Jan Dam.


Integration af platforme

Træningsøvelserne mellem den svenskproducerede Gripen på den ene side og den amerikanskproducerede F-35 på den anden er ligeledes billedet på, at etablerede og nye kampfly skal kunne samarbejde og interagere på den moderne kampplads:

”Gripen og F-35 tilhører to forskellige generationer af kampfly, og de har derfor forskellige egenskaber at kunne bibringe kamppladsen. F-35 har som 5. generationskampfly en særlig evne til at indsamle og behandle massive datamængder, hvilket den efterfølgende kan dele med andre allierede og aktører”, forklarer oberstløjtnant og chef for Flyverkommandoens Kampflyafdeling Casper Børge Nielsen, også kendt under pilotnavnet ’PEL’.

’PEL’ fortæller videre, at integrationen mellem F-35 og Gripen vil kunne løfte de fælles operative muligheder, fordi F-35 er en platform, der er i stand til at skabe og tilbyde et hidtil uset situationsbillede, som Gripen også kan nyde godt af. Omvendt øger Gripen mængden af kapable kampfly og gør dermed flere våben tilgængelige. Det kommer såvel femte som fjerde generation af kampfly til gavn og i et bredere perspektiv vil det give land- og
flådestyrker mulighed for at operere mere frit og effektivt.Solidt udbytte

I cockpittet i det ene af de to danske F-35 kampfly sad piloten ’TRI’ ved rorpinden. Han er for nyligt hjemvendt fra uddannelse på Luke Air Force Base i USA, hvor han er blevet omskolet fra F-16 til F-35. Samtræningen med svenskerne var derfor også hans første møde med Gripen, set fra en F-35:

”Det var en interessant og anderledes oplevelse. Vi mødte svenskerne i dansk luftrum og trænede blandt andet BFM (Basic Fighter Maneuvers, red.), der også er kendt som 1 mod 1 luftkamp” fortæller TRI, der har sin daglige gang på Fighter Wing Skrydstrup i Sønderjylland, og som uddyber, at det afstedkommer nogle andre krav og udfordringer, når man træner mod uvante modstandere:

"Som oftest flyver vi BFM mod os selv i F-35 eskadrillen. Gripen og svenske piloter flyver anderledes, så en 1 mod 1 kamp mod dem er en faglig udfordring. Vi får afprøvet dele af vores egne taktikker, som vi normalt ikke gør, fordi vi møder en modstander, vi ikke flyver mod til dagligt. Det er fedt! Og så er det selvfølgelig fedt at møde svenskerne i Danmark”.

Danmark fik i efteråret 2023 leveret de første fire F-35 kampfly på dansk jord, mens seks fly fortsat er placeret i USA for træningsflyvning. Totalt har Danmark investeret i 27 F-35 kampfly, hvoraf de resterende 17 er planlagt at blive leveret inden for de kommende år.

F-35 og Gripen over Anholt i Kattegat.

De danske F-35 og svenske Gripen flyver over Anholt. Foto: Flygvapnet.