F-35 er netop landet i Københavns Lufthavn

En dansk F-35 er netop landet i Københavns Lufthavn for at afprøve procedurer ved landing i en civil lufthavn. Foto: Anders  V. Fridberg / Forsvaret. 

Af Flyverkommandoen

Det var et spektakulært syn, der mødte både passagerer og medarbejdere i Københavns Lufthavn, da et dansk F-35 kampfly for kort tid siden planmæssigt landede og parkerede i den travle lufthavn. Det nye F-35 kampfly, der til dagligt har base på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland, træner at lande og efterfølgende manøvrere rundt i Nordens største civile lufthavn.

Øvelsen muliggør, at F-35 i fremtiden kan lande i Københavns Lufthavn, når forholdene omkring Flyvevåbnets flyvestationer i Aalborg, Karup eller Skrydstrup ikke tillader landing på grund af dårligt vejr:

”At vi fremadrettet kan benytte Københavns Lufthavn sikrer en endnu mere fleksibel og dynamisk afvikling af flyvning med F-35 i dansk luftrum, fordi vi i særlige tilfælde nu kan benytte lufthavnen som alternativ landingsplads” fortæller oberstløjtnant og chef for Flyverkommandoens Kampflyafdeling Casper Børge Nielsen, der også går under pilotnavnet PEL.

PEL fortæller videre, at øvelsen er kommet i stand efter god dialog med Københavns Lufthavn, hvilket understreger vigtigheden af et tæt arbejdsfællesskab på tværs af kommerciel, civil og militær flyvning:

”Gode relationer og forståelse for vores forskellige verdener er essentielle, når vi snakker afvikling af flyvning. Vi ser derfor meget positivt på lufthavnens imødekommenhed og det konstruktive samarbejde, vi både nu og historisk har haft med Københavns Lufthavn.”


Færre begrænsninger

Det bliver dog kun i sjældne tilfælde, at Københavns Lufthavn får besøg af det topmoderne kampfly. Piloterne vil i videst muligt omfang prioritere at lande på flyvestationerne i Aalborg eller Karup, når vejret omkring Flyvestation Skrydstrup er dårligt. Men at lufthavnen i Kastrup nu eksisterer som alternativ, fjerner nogle operative begrænsninger, fortæller

piloten MON, der fløj og landede kampflyet:

”Med muligheden for at benytte Københavns Lufthavn som alternativ landingsplads får vi lidt flere strenge at spille på, når vi skal afvikle træning og vejret i Jylland er dårligt. Det kommer forventeligt til at betyde færre aflysninger og dermed øget træningsudbytte”, siger F-35 piloten MON.

For F-16’s vedkommende har lufthavnen i Kastrup kun været benyttet et par håndfulde gange og ofte med års mellemrum. Forventningen er, at det samme kommer til at gøre sig gældende for F-35.

Dansk F-35 er netop landet i Københavns Lufthavn. Foto: Anders Fridberg, Forsvaret.

F-35 er netop landet i Københavns Lufthavn. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret


Relationer på tværs

At skulle håndtere et militært kampfly i en civil lufthavn er ikke hverdagskost. Og besøget giver derfor også anledning til, at medarbejderne på Fighter Wing Skrydstrup kan vejlede og instruere kollegaerne i Københavns Lufthavn i, hvordan de potentielt skal håndtere det militære isenkram:

”De ansatte i Kastrup er dygtige og er vant til at håndtere alle slags fly og har også allerede god erfaring med F-16. Som teknikere skal vi nu sikre, at de også er bekendt med procedurerne ved modtagelse af F-35, som jo er helt nyt og anderledes”, fortæller Thomas, der er flymekaniker ved Fighter Wing Skrydstrup, og som har taget køreturen fra basen i det Sønderjyske til Kastrup.

Konkret handler det om, at medarbejderne i Københavns Lufthavn skal kunne håndtere den almindelige service med parkering og tankning af F-35, samt de procedurer, der opstår, hvis der er fejl på flyet. Fordi der er tale om et militært fly, er der også behov for at have faste aftaler om overholdelse af krav til opbevaring og sikkerhedsafstande. Foruden teknisk personel er Fighter Wing Skrydstrup repræsenteret med blandt andre
brandmænd og logistikmedarbejdere, og for Thomas er det klart, at der eksisterer et stærkt fælleskab på tværs af militære og civile fagligheder:

”Selvom vi kommer med forskellige baggrunde, så har vi alle sammen stor passion for det at arbejde med flyvemaskiner. Det er tydeligt at mærke, at sådan en træningsøvelse knytter nogle bånd mellem os – både på tværs af vores geografiske forskel og professionelle fagligheder”.

F-35 forventes at lette fra Københavns Lufthavn igen om nogle timer for at flyve retur til hjemmebasen i Skrydstrup.

For eventuelle henvendelser kontaktes Forsvarets pressevagt.