Amerikansk besøg på Iver Huitfeldt i Det Røde Hav.

Amerikansk besøg på Iver Huitfeldt i Det Røde Hav. Foto: Nick / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danmarks bidrag til Prosperity Guardian – Det Røde Hav

Iver Huitfeldt har haft besøg af chefen for den amerikanske hangarskibsgruppe Carrier strike Group 2 og chefen for hangarskibet Dwight D. Eisenhower.

 

Under besøget fik amerikanerne lejlighed til at møde besætningen og få indsigt i Iver Huitfeldts kapaciteter, som fregatten har til rådighed til at beskytte handelstrafikken. Der blev også drøftet muligheder for at styrke samarbejdet mellem fregatten og de amerikanske krigsskibe i området.

 

Amerikansk besøg på Iver Huitfeldt i Det Røde Hav.

Foto: Nick / Forsvaret

Sidst på ugen sejlede Iver Huitfeldt mod den nordlige del af Rødehavet for at få tilført forsyninger som proviant og øvrigt gods samt give besætningen en fortjent mulighed for at få fast grund under fødderne.

 

Fregatten er nu på vej tilbage til den sydlige del af Rødehavet.

 

Amerikansk besøg på Iver Huitfeldt i Det Røde Hav.

Foto: Nick / Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Det andet hold ukrainske rekrutter ankom i sidste uge.

 

De er ved godt mod og meget villige til at lære. Der er god stemning mellem de ukrainske rekrutter og de danske instruktører.

 

De første dage gik med samling af udrustning, lektioner i førstehjælp og våbenlektioner. Alt sammen noget, der skulle gøre dem klar til deres første øvelse.

 

De danske instruktører har fra det første hold gjort sig nogle gode erfaringer, og fremstår sikre og velforberedte, når de underviser.

 

 

Mange lektioner starter med en ”case”. En demonstration, hvor de danske instruktører viser, hvad slutmålet med lektionen er. Det giver rigtig god mening for rekrutterne, at de fra starten af kan se, hvad der forventes at de skal kunne, når lektionen er slut.

Fakta

Forsvaret bidrager fra begyndelsen af februar 2024 og frem til midten af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten. Det danske bidrag består af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgår blandt andet en Seahawk-helikopter.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.